Plats för nya visioner hos Stadsarkivet efter flytten

10 apr 2017


Att flytta ett stadsarkiv är inte vilken flytt som helst. Åtta kilometer papper skulle flyttas, samtidigt som man inte fick lov att ha stängt en enda dag. Tack vare noggrann planering gick flytten bra, och i de nya lokalerna finns nya möjligheter.
- Här kan vi utveckla vår publika verksamhet på ett helt annat sätt. Tidigare var byggnaden en begränsning, men så är det inte längre, säger stadsarkivarie Sophia Hydén.

Sophia Hydén
Allers familjejournal
Allers familjejournal
Arkivet
Ny hörsal med plats för 75-80 personer
Serietidning
Uppfräschad fasad

Stadsarkivets uppdrag är primärt att ta emot dokument

Stadsarkivets uppdrag är primärt att ta emot dokument från kommunala förvaltningar och bolag men även från företag och föreningar i staden.

-       Vårt uppdrag är att samla in information från nutiden, till skillnad från ett museum som bara tar emot gammalt material. Om vi gör ett bra jobb, skapar vi förutsättningar för framtida generationer att förstå den tid vi lever i nu.

I stadsarkivet finns allt från skolbetyg, socialakter och skolhälsovårdsjournaler till byggritningar och detaljplaner. Förfrågningar för allmänheten rör ofta just skolbetyg, men även släktforskare är flitiga besökare.

Sophia Hydén brinner för sitt jobb och vill göra samlingarna tillgängliga för fler. Varje år kommer runt 50 skolklasser på besök. Den nya hörsalen med plats för 80 personer ger helt nya möjligheter för att arrangera seminarier och föreläsningar för allmänheten.

-       Vi håller som bäst på med vår nya verksamhetsplan och här finns många idéer som vi vill genomföra framöver, berättar Sophia Hydén entusiastiskt.

Historiska bilder tillgängliga via webben

Men det handlar inte bara om fysisk tillgänglighet, utan man arbetar även med att göra exempelvis historiska bilder tillgängliga via webben.

Även om stadsarkivet primärt samlar in dokument från kommunal verksamhet har man nyligen fått in en riktig pärla som Sophia Hydén är närmast lyrisk över.

-       När Allers flyttade till Malmö vid årsskiftet fick vi ta över hela deras arkiv. Ett otroligt välskött arkiv som innehåller allt som Allers tryckt och här finns tidningar sedan slutet av 1800-talet.

Sophia visar entusiastiskt allt från Svensk Damtidning från 1990-talet till gamla nummer av Snurre Sprätt och Allers Familjejournal från 1927. En kulturskatt som stadsarkivet kunde ta emot tack vare att man fått större lokaler. Och även om mycket av de kommunala handlingarna nu sparas i ett e-arkiv, kommer fortfarande lådor med papper varje vecka. Men risken att det ska bli fullt inom överskådlig tid är liten.

-       I de gamla lokalerna hade vi åtta kilometer papper, här finns plats för fjorton kilometer så det ska räcka länge, avslutar Sophia Hydén.