Pilotprojekt ska ge bättre belysning

Projektet Lighting Metropolis ska göra Öresundsregionen till världens ledande showroom för smart belysning. I projektet ingår 20 demonstrationsmiljöer i allt från kontor till skolor och sjukhus. En av de första miljöerna finns på Ideon – hos Innovation Skåne som också är partner i projektet.

Innovation Skånes lokaler på Ideon

- Det finns förhållandevis lite forskning om hur artificiell belysning påverkar människor, men man vet att ljuset påverkar hur vi mår och hur vi presterar, berättar Björn Lagnevik, Innovation Manager på Innovation Skåne.

- Ett rödaktigt ljus är till exempel lugnande, medan ett blåaktigt ljus är mer uppiggande och passar när vi ska vara koncentrerade och prestationsinriktade. Det är också viktigt med en variation i ljuset under dagen.

I Innovation Skånes lokaler på Ideon arbetar cirka 35 personer. När man i april flyttade till nya lokaler installerades smart belysning som kan styras från särskilda paneler. Med ett enkelt tryck på skärmen kan man ändra lampornas sken så att de passar den aktuella arbetsuppgiften och situationen i den del av lokalen man befinner sig.

- Det här är väldigt nytt för personalen än så länge, men vi har redan märkt att medarbetarna börjat prova sig fram och att man diskuterar ljusets betydelse, säger Björn Lagnevik.
Utvärdering av den nya belysningen kommer att ske löpande, både genom intervjuer med personalen och genom vetenskapliga tester där man studerar hur hjärnan reagerar på olika typer av ljus.

Medverkar till forskning och utveckling inom belysningsområdet

I projektet Lighting Metropolis ingår ett stort antal aktörer från Skåne och Själland, däribland finns regioner, kommuner, universitet och organisationer inom innovationsområdet.
Från Innovation Skånes sida är målet tydligt:

- Vi jobbar för tillväxt i Skåne och genom att testa ny teknik och medverka till forskning och utveckling inom belysningsområdet vill vi vara med och skapa nya affärsmöjligheter. I projektet testar vi teknik från olika leverantörer, vilket kan bidra till ökad kunskap och vidareutveckling av produkterna, menar Björn Lagnevik.

Demonstrationsmiljöer kommer också att inrättas på skolor, sjukhus och i parker för att visa upp hur ljus i praktiken bidrar till bättre trygghet, tillgänglighet, hälsa och utbildning för människor.

Läs mer om projektet på lightingmetropolis.com

 

2016-06-10