Nu kan du ladda din elbil på Dockplatsen i Malmö

23 nov 2017


Laddningsstation för elbilar på Dockplatsen i Malmö

Antalet elbilar ökar i stort ute i samhället så vi ser en ökad efterfrågan på laddstolpar från hyresgäster. I början av november invigdes snabbladdningsstationen på Dockplatsen i Malmö med två parkeringsplatser som är till för laddande fordon. Stationen är öppen för alla, dygnet runt, och det är enkelt att betala med sitt kort.

Dockan – en självklar plats för en snabbladdningsstation

I november invigdes en ny snabbladdningsstation på Dockplatsen i Malmö, ett samarbete mellan E.ON, Wihlborgs och Region Skåne.

-        Eftersom Wihlborgs ständigt jobbar med att minska klimatpåverkan och förbättra närmiljön i städerna är det självklart för oss att öka andelen elbilar i verksamheten. Antalet elbilar ökar i stort ute i samhället så vi ser en ökad efterfrågan på laddstolpar från hyresgäster. Dockplatsen med alla sina kontor och tusentals anställda blev en självklar plats för en snabbladdningsstation, säger Staffan Fredlund, miljöchef på Wihlborgs.

Vid den nya snabbladdningsstationen på Dockplatsen finns det två parkeringsplatser, som enbart är till för laddande fordon d.v.s. rena elbilar (inte el-hybrider). Maxtid för parkering är 45 minuter, så man hinner ladda sin elbil och ändå ha marginal kvar på parkeringen, för laddningen av bilen tar cirka en halvtimme. Stationen är öppen för alla, dygnet runt, och det är enkelt att betala med sitt kort.

Miljömässiga möjligheter med en elbil

Elbilsmarknaden ökar kontinuerligt och förväntas öka ännu mera de kommande åren. Idag finns det cirka 2 200 laddpunkter i Sverige och det finns flera fördelar med att välja en elbil. De har en låg bränslekostnad och lägre driftskostnader än traditionella fossildrivna bilar. Inköpspriset är i dagsläget dyrare men totalkostnaden över tid är konkurrenskraftig (påverkas av körmönster). Därtill tillkommer rent miljömässiga möjligheter som minskad bullerpåverkan, mindre farliga luftutsläpp och låg klimatpåverkan. Men det viktigaste argumentet för bilägaren är kanske att det är riktigt kul att köra en modern elbil!