Minskad klimatpåverkan med förnybar fjärrvärme

13 okt 2016


Nu tar Wihlborgs ytterligare steg för att minska vår miljöpåverkan. Genom att gå över till förnybar fjärrvärme i Malmö säkerställs ett nollutsläpp av växthusgaser från fastigheternas uppvärmning.

Tydliga mål kring minskade klimatutsläpp

- Vi har väntat på denna möjlighet. All inköpt el inom Wihlborgs är redan förnybar och i Lund och Helsingborg har vi redan fossilfri fjärrvärme. Därför är vi glada att E.ON nu öppnat för denna möjlighet i Malmö, säger Staffan Fredlund, miljöchef på Wihlborgs.

Övergången sker successivt under tre år med början i fastigheter i Dockan och Centrum under 2016. Drivkrafterna bakom övergången är flera:

- Framför allt har vi ett miljöprogram med tydliga mål kring minskade klimatutsläpp. Många av våra hyresgäster har dessutom valt att teckna gröna hyreskontrakt och där åtar vi oss att erbjuda energi från förnybara källor. Val av förnybara energislag är också en viktig faktor i poängbedömningen när vi miljöcertifierar fastigheter som exempelvis Gängtappen eller Ubåtshallen.

Wihlborgs är aktiva i klimatomställningen

Wihlborgs är aktiva i klimatomställningen på flera sätt. Under året har företaget exempelvis gått över till 100 % biogas i servicebilarna och deltagit i Klimatutmaningen som syftar till att ytterligare sätta fokus på minskad klimatpåverkan. Ett arbete pågår också för att kartlägga, och på sikt minska, klimatpåverkan från byggmaterial som används vid om- och nybyggnation. Att förebygga att avfall uppkommer är prioritet ett, därefter att göra kloka materialval och återvinna kasserat byggavfall i så stor grad som möjligt.

- Dessutom jobbar vi kontinuerligt med att minska energiförbrukningen i våra fastigheter. Även om el och fjärrvärme inte längre ger samma direkta klimatutsläpp har vi ett ansvar för att hushålla med vår driftsekonomi och jordens resurser på ett klokt sätt, avslutar Staffan Fredlund.

Bild på Staffan Fredlund
Staffan Fredlund
Miljöchef
Malmö

Så fungerar produkten förnybar fjärrvärme

Genom att fysiskt ändra bränslemixen i både produktion och distribution klarar E.ON att garantera ett nollutsläpp av växthusgaser. Som energileverantör räknar de ut hur stort utsläpp av s.k. koldioxidekvivalenter uppvärmningen av de aktuella fastigheterna skulle ha genererat med ordinarie fjärrvärme. Därefter konverterar E.ON bränslet för att under året reducera utsläppen från produktionen precis så mycket som är Wihlborgs förbrukning. För att kunna garantera att förnybar fjärrvärme uppfyller alla garantier har E.ON fastställda riktlinjer och kontrollsystem. Beräkningar och system veri­fieras av oberoende tredje part.

Läs mer om förnybar fjärrvärme på eon.se