Inflyttningspresenter som gör nytta

27 nov 2018


I samband med invigningen av Wihlborgs nya huvudkontor önskade vi att våra gäster istället för blommor och presenter skulle ge ett bidrag till någon av de organisationer vi själva stödjer. Totalt blev det cirka 45 000 kronor som kommer till nytta hos Boost by FC Rosengård, Drivkraft Malmö/Helsingborg och Idrott utan gränser.   

Idrott Utan Gränser 

Idrott Utan Gränser arbetar för att stärka barns självförtroende och självkänsla med idrott som verktyg. I samarbete med lokala föreningar introducerar Idrott Utan Gränser meningsfulla fritidsaktiviteter för barn och ungdomar i årskurs 4 till årskurs 9 under skolans idrottslektioner. Föreningen anordnar även aktiviteter efter skoltid och på skollov samt finns med under raster i skolan. Idrott Utan Gränsers ungdomsledare leder alla aktiviteter och delar ofta barnens sociala bakgrund vilket gör att de lyckas skapa relationer med barnen och blir goda förebilder. Ungdomsledarna utbildas i föreningens metodik och driver på så vis en utveckling hos målgruppen genom att barn och ungdomar vågar prova på olika idrotter och därmed lockas till en meningsfull fritid. Ungdomsledarna har en mycket viktig roll för att nå önskad utveckling hos målgruppen. Under 2018 arbetar Idrott Utan Gränser i sex kommuner med 23 922 barn i 89 skolor, dvs 3,6% av Sveriges barn i årskurs 4-9.

- I Malmö stad startade verksamheten våren 2017 och är idag aktiv i 18 olika skolor med nio olika idrotter. Tack vare det extra stödet på 23 550 kronor från gäster på Wihlborgs invigningen kan vi spendera 135 fler aktivitetstimmar med barnen i Malmö, berättar grundaren Admir Lukacevic. 

Boost by FC Rosengård  

Boost by FC Rosengård är en verksamhet som förbereder och stöttar arbetssökande unga vuxna in till arbetsmarknaden. I den egenutvecklade Boost-metoden får ungdomarna ett skräddarsytt och heltäckande stöd som ser till deras individuella behov och framtidsmål. Traditionella verktyg som intervjuträning och ämnesstudier varvas med aktiviteter som ökar ungdomarnas hälsa och välmående och genom en nära samverkan med näringslivet och den offentliga sektorn matchas dem sedan ut till arbete eller studier. Sedan starten 2011 har Boost by FC Rosengård nu stöttat nästan 2 000 ungdomar till självförsörjning.  

- De ungdomar som kommer till oss har ofta en ansträngd ekonomi. Gåvorna på 14 100 kronor som donerades vid Wihlborgs invigning kommer därför att gå till att hjälpa dem med kostnader som de annars hade behövt betala själva. Det kan till exempel handla om att köpa busskort så att någon kan ta sig till och från sin praktikplats, eller att betala avgiften för en ungdom som vill skriva högskoleprovet för att öka sina chanser att komma in på en utbildning, berättar Tomas Andersson, ledningsstrateg på Boost byf FC Rosengård. 

Drivkraft Malmö/Helsingborg 

Drivkraft är en ideell förening som bildades 2011 som ett samarbete mellan Malmö Stad och näringslivet i regionen. Drivkraft är en mentorsverksamhet som vänder sig till elever och deras familjer i årskurs 6-9. Visionen är att skapa en bättre framtid för både den enskilde eleven och stadens invånare. Man samarbetar med skolor som vill ha mentorskap och elevinspiration och till sin hjälp har man volontärer från allmänheten. Syftet är att inspirera till förbättrade möjligheter i studier och framtida yrkesval, motverka skolk och fånga upp elever som på olika sätt behöver stöd. 

- De 7 000 kronor vi fick i samband med Wihlborgs invigning kommer framför allt användas till att fortsätta och utöka vårt arbete med barn i Malmö och Helsingborg som behöver extra stöd i form av läxhjälp och mentorer. Just nu söker vi många läxhjälpare med mattekompetens i Malmö. Då vi har 22 tillfällen med läxhjälp per vecka har detta blivit en trång sektor, och med hjälp av detta bidrag kan vi arvodera ett par personer som kan bidra med just denna kompetens. Vi tänker oss även använda pengarna för att kunna erbjuda våra elever i Helsingborg en utökad möjlighet att delta på olika aktiviteter i staden samt bjuda alla frivilliga läxhjälpare på en frukost som tack för de fantastiska insatser de gjort under året, säger Jessica Grundström Ahldin, verksamhetschef på Drivkraft Malmö.