Honungsbin flyttar in på Ideon

Bina i vårt samhälle blir allt färre. Samtidigt är var tredje tugga mat vi äter resultatet av pollinering. Bina har alltså en livsviktig uppgift. Som ett led i vårt miljöarbete har Wihlborgs därför placerat bikupor på Ideon och på Max IV.

Bidrar till en hållbar stadsutveckling

Det är en varm och solig majdag när biodlaren Mathis Kögel levererar de två bikuporna som ska stå på en av Betahusens innergårdar. Innergården är full av grönska och skyddad för vinden. Bikuporna ser ganska oansenliga ut, men här bor idag 5 000 bin som framöver kan bli upp mot 20 000.

Honungsbina kan flyga upp mot 3 kilometer från kuporna och pollinera exempelvis fruktträd, bärbuskar och blommor i närområdet.

- Vi är glada att kunna bidra till att binas alltmer utsatta situation uppmärksammas och samtidigt bidra till en hållbar stadsutveckling, säger Anders Grönvall, förvaltare på Wihlborgs med honungsbina som nya hyresgäster.

Den som vill sitta på innergården och fika kan göra det utan att behöva vara rädd för att bli stucken av bina.

Bina är bara intresserade av nektar

- Till skillnad från getingar är bina bara intresserade av nektar, inte glass, kött eller annat som vi människor äter. De sticks ytterst sällan, det är bara om de blir klämda eller om bisamhället blir utsatt för hot på något sätt, berättar Mathis Kögel.

En positiv bieffekt av projektet är att Wihlborgs får sin egen Ideonhonung. Till sensommaren väntas en första skörd på cirka 10-15 kg.

- Tanken är att vi ska bjuda hyresgästerna på Ideon att smaka på honungen, som ett led i att sprida budskapet om binas livsviktiga arbete, säger Anders Grönvall, förvaltare på Wihlborgs.

Sedan tidigare finns bikupor även vid några av Wihlborgs fastigheter i Malmö och Helsingborg.

 

2016-05-23