God jul och gott nytt år!

10 dec 2018Vi har många fina kunder och samarbetspartners som alla är värda en julklapp som tack för gott samarbete. Men vi tror att vi kan göra mer nytta genom att ge en julgåva till någon av alla de fantastiska organisationer som arbetar för att utveckla våra städer och vår region. I år går vår julgåva till Drivkraft Malmö/Helsingborg.

Drivkraft hjälper till att skapa en bättre framtid

Drivkraft är en ideell förening som bildades 2011 som ett samarbete mellan Malmö Stad och näringslivet i regionen. Drivkraft är en mentorsverksamhet som vänder sig till elever och deras familjer i årskurs 6-9. Visionen är att skapa en bättre framtid för både den enskilde eleven och stadens invånare. Man samarbetar med skolor som vill ha mentorskap och elevinspiration och till sin hjälp har man volontärer från allmänheten. Syftet är att inspirera till förbättrade möjligheter i studier och framtida yrkesval, motverka skolk och fånga upp elever som på olika sätt behöver stöd. 

Vi ser till att regionen och städerna utvecklas

För oss på Wihlborgs är det viktigt att vår region och våra städer utvecklas och fungerar väl. Då är det viktigt att ungdomar har goda vuxna förebilder och möjlighet till stöd när så behövs. Med vår julgåva till Drivkraft hoppas vi kunna bidra till detta. 

Tack till Drivkraft och alla andra viktiga organisationer som bidrar till utvecklingen av vår region! 

God jul och gott nytt år!