Framgångsrik doldis på Gastelyckan

På Gastelyckan, intill E22 men dolt i grönska, ligger företaget Cervitrol. För allmänheten ett okänt företag, men en viktig samarbetspartner för många tillverkande företag i regionen.
- Vi utvecklar och producerar elektronikbaserade produkter. Det kan vara allt från enskilda kretskort till en färdigpackad produkt som går direkt ut på marknaden, berättar Stefan Wilson, delägare på Cervitrol.

Fördubblat omsättning pch personalstyrka på tio år

Cervitrol har funnits sedan 1974 men för tio år sedan köpte Stefan Wilson och hans kompanjoner företaget. Kunderna är både små och stora företag i närområdet. Under dessa tio åren har både omsättning och personalstyrka fördubblats. 

- Vi har aldrig behövt göra någon reklam, utan kännedomen om oss sprids mellan folk i branschen. Vi har en stor bredd i vår produktion – vi gör allt från enstaka protyper till stora serier på flera tusen produkter, berättar Stefan Wilson.

En fördel att finnas nära kunden

Lokalerna på Gastelyckan börjar bli trånga, konstaterar Stefan när han visar runt i produktionsavdelningen. Medarbetarna, totalt 35 personer, är i alla åldrar och av många nationaliteter. Och trots att många företag lägger sin tillverkning i exempelvis Asien tror Stefan på en framtid för fortsatt tillverkning i Sverige:

- Visst är det en tuff bransch med små marginaler, men får stora fördel är att vi finns nära kunden, har egna utvecklare, korta ledtider och producerar med hög kvalitet. Dessutom börjar lönerna i Kina stiga nu, så det är inte lika billigt att producera där längre. Jag är övertygad om att vi har möjlighet att växa ytterligare – vi växer gärna tillsammans med våra kunder.

Med lokaler på Gastelyckan

Stefan Wilson och hans kompanjon har även köpt två andra företag som bland annat tillverkar utrustning för individuell mätning av värme och varmvatten i flerfamiljshus. Även dessa två företag ska nu flytta till Gastelyckan.

- Vi hade turen att grannföretaget flyttade, så nu kan vi växa in lokalerna intill – det är perfekt eftersom jag jobbar parallellt i alla tre företagen, avslutar Stefan Wilson.

 

2016-06-10