Försäkringskassan på plats i Ubåtshallen i Malmö

På rekordtid har Ubåtshallen vid Dockan byggts om totalt och anpassats för Försäkringskassan. Efter nio månaders arbete var det dags för inflyttning i slutet av maj.

Ubåtshallen exteriör
Ubåtshallen interiör
Ubåtshallen interiör
Ubåtshallen interiör
Ubåtshallen interiör
Ubåtshallen interiör
Ubåtshallen interiör
Ubåtshallen interiör
Ubåtshallen interiör
Ubåtshallen interiör
Ubåtshallen interiör
Ubåtshallen interiör
Ubåtshallen interiör
Ubåtshallen interiör
Ubåtshallen interiör

Försäkringskassan i Dockan på 12 000 kvadratmeter

Det är 700 personer från Försäkringskassans kontor på Östergatan, Södervärn och Erikslust i Malmö som nu samlas på fem våningsplan, totalt cirka 12 000 kvadratmeter, i ubåtshallen.

Försäkringskassan har centralt beslutat att gå över till ett aktivitetsbaserat arbetssätt och bygger successivt om kontor på olika håll i landet för att passa det nya arbetssättet. Kontoret i Ubåtshallen är en del i detta arbete.

Ett aktivitetsbaserat arbetssätt innebär att medarbetarna inte har ett eget skrivbord utan väljer arbetsplats utifrån de uppgifter man ska utföra. På ett aktivitetsbaserat kontor finns därför olika miljöer för kreativa möten, koncentrerat arbete, småprat inom en projektgrupp osv.

Ubåtshallen i modern utformning

Fastigheten byggdes på 1950-talet som industrihall för Kockums men omvandlades i början av 2000-talet till kontors- och utbildningslokaler. Här har bland annat Malmö Högskola, Mediegymnasiet och Folkuniversitetet bedrivit utbildningar. Nu har även fastighetens fem nedersta våningar blivit kontorsytor. Den sjätte och översta våningen hyrs av Duni. I bottenplan finns restaurangen White Shark.

Ubåtshallen var en av de första av Kockums tidigare byggnader som gjordes om till moderna lokaler och ett av de första stegen i Dockans omvandling från varvsområde till ny stadsdel med kontor, bostäder, restauranger, caféer och butiker.

När fastigheten nu byggts om har allt rivits invändigt, och bara stommen har bevarats. Lokalerna har en modern utformning, men har samtidigt fått behålla en delvis industriell känsla som ger en anknytning till husets historia. Ombyggnaden har genomsyrats av ett tydligt miljötänkande och fastigheten certifieras enligt Miljöbyggnad Silver.

 

2016-06-07