En mötesplats för hela Folktandvården Skåne

8 dec 2017


Folktandvården Skåne flyttar in i Wihlborgs nybyggnadsprojekt Posthornet i LundMed sikte på att bli en av Skånes största tandkliniker med både specialisttandvård och allmäntandvård flyttar Folktandvården Skåne in i Wihlborgs nybyggnadsprojekt Posthornet i Lund. Förutom klinikerna flyttar man även sitt huvudkontor från Malmö för att skapa en mötesplats för hela organisationen runt om i Skåne. 

En mötesplats i centrala Lund för hela Folktandvården Skåne

Med sikte på att bli en av Skånes största tandkliniker med både specialisttandvård och allmäntandvård flyttar Folktandvården Skåne in på 4 800 kvadratmeter i Wihlborgs nybyggnadsprojekt Posthornet i Lund. Redan 2014 hade Folktandvården Skåne tankar på att sammanfoga flera enheter och bli en enda stor klinik. Man hade en tydlig vision om vad man ville skapa, så en affärsområdesplan togs fram för att nå dit. Tidigt i processen var man överens om att man ville finnas på en central plats och nära goda kommunikationsmöjligheter. Man tittade på områden som Hyllie och centrala Malmö men även centrala Lund. Valet föll till slut på Lund och Posthornet som byggs precis intill Lunds central. En plats som är både spännande, intressant och under förändring.

-       Vi kommer förutom kliniker för specialisttandvård och allmäntandvård även flytta vårt huvudkontor från Malmö och på så vis skapa en mötesplats för hela organisationen runt om i Skåne. Ett kunskapscenter med interna utbildningslokaler kommer byggas på en separat yta i byggnaden där vi ska kunna utbilda och skapa en kreativ miljö. Inom kliniken kommer vi även att ha operationsrum och ett biolaboratorium vilket ger oss helt nya möjligheter, säger Britt Svedberg, kvalitets- och inköpschef på Folktandvården Skåne.

Skapa nya möjligheter med aktivitetsbaserat kontor

I och med att olika enheter ska samlas på ett och samma ställe kommer man skapa helt nya förutsättningar för Folktandvården i Skåne. I processen har man tagit lärdom av andra som gjort liknande resor, lyssnat med öppna öron och varit lyhörd för idéer och önskemål och haft en kontinuerlig dialog med personalen.

-       Vi kommer att gå över till ett aktivitetsbaserat kontor, det vill säga att ingen kommer ha en fast kontorsplats, vilket kommer ge större frihet med mer öppna ytor och fler oväntade möten som bidrar till utveckling och kreativitet. Detta är nytt för oss men jag är övertygad att det kommer fungera jättebra för vår organisation. Dessutom är det lättare för andra enheter att komma till oss och arbeta när vi har det aktivitetsbaserade arbetssättet. För att skapa känslan av att höra ihop och öka tillgängligheten mellan de olika avdelningarna har vi även valt att ha egna trappor mellan våningsplanen, säger Britt.

Folktandvården Skåne kommer inrymmas på tre våningsplan. För att öka tillgängligheten och underlätta för dels sina besökare men även internt är lokalerna uppdelade i olika områden med färger och teman. Exempelvis kommer kliniken att ha ett färgtema med olika färger för olika delar av våningen för att göra det lättare att hitta.

Viktigt att hyresvärden förstår vår vision och behov

En stor flytt av en komplex verksamhet med många specialinstallationer kräver stor planering och mycket tid och resurser redan innan projektet startar.

-       Det är viktigt att ha en bra relation med hyresvärden och att få den hjälp man behöver, både innan, under tiden och efter processen. Det är också viktigt att de förstår vår vision och våra behov. Vår planerade inflyttning är satt till april och jag är väldigt imponerad av Wihlborgs som genom hela processen hållit alla deadlines och gör det möjligt för oss att flytta in i Posthornet på bestämt datum, avslutar Britt Svedberg.