En liten produkt med stor potential

13 apr 2017


För Ideonföretaget Acconeer är 2017 ett avgörande år. Radarsensorn de utvecklat genomgår nu de sista testerna och ska vara klar för produktion till sommaren. Och framtiden ser ljus ut. Med stort intresse från både investerare och potentiella kunder blir utmaningen att växa kontrollerat.

En enda produkt – en fem gånger fem millimeter stor radarsensor

Acconner har en enda produkt – en fem gånger fem millimeter stor radarsensor – men med många användningsområden. Sensorn kan mäta avstånd med hög noggrannhet och känna av olika strukturer på material och användas i allt från mobiltelefoner till robotdammsugare och drönare. Geststyrning och ansiktsigenkänning är också potentiella användningsområden. 

- Vår teknik är unik. Det finns andra tekniker som kan lösa samma problem, men ingen som är så liten, energisnål och exakt, säger Acconeers vd Lars Lindell.

- Att den är så liten gör att användningsområdena är väldigt många och det gör också produkten attraktiv. I elektronikbranschen vet alla att ju mindre komponent desto lägre kostnad.

Möten med de stora elektronik- och mobiltillverkarna

Under våren besöker Lars och hans kollegor ett stort antal potentiella kunder. Och med en bakgrund från bland annat Ericsson har Lars inga problem att få möten med de stora elektronik- och mobiltillverkarna. Men det kanske inte är i dessa grupper som de första kunderna finns.

- Vi tror snarare att de första tillämpningarna kommer att bli i exempelvis drönare eller robotdammsugare. Här har vår sensor en viktig egenskap – den kan känna av olika material, vilket gör att dammsugaren känner av om den kör på matta, trägolv eller klinkers. Den kan även se om det finns vätska på golvet. Därmed kan den köra runt om vätskan istället för att som idag köra rakt över det och sedan sprida det i hela rummet, förklarar Lars.

Med ursprung i ett forskningsprojekt på Lunds tekniska högskola

Acconeer har sitt ursprung i ett forskningsprojekt på Lunds tekniska högskola. Men när man insåg den kommersiella potentialen knoppades verksamheten av och grundarna Mats Ärlelid och Mikael Egard drev utvecklingen vidare med stöd från bland annat Lunds universitet och Vinnova. Lars Lindell anställdes 2015 för att driva kommersialiseringen.

Kontor i Ideon Gateway

Acconeer har sitt kontor i Ideon Gateway i Lund. I början av 2016 flyttade de in på 100 kvadratmeter på elfte våningen, men redan efter ett år var lokalerna för små och nyligen gick flytten till större lokaler två våningar ner.

- För ett företag som vårt finns det nu två vägar – antingen kommer vi att växa väldigt, väldigt snabbt. Eller inte alls. Förmodligen behöver vi ännu större lokaler redan om ett år. Men det är en av fördelarna med att hyra av en stor fastighetsägare med många lokaler – vi kan växa utan att behöva vänta tills vårt kontrakt löper ut, avslutar Lars Lindell.