Ännu mera solceller i Dockan

9 mar 2018


Tyrénshuset i Dockan i Malmö blir Wihlborgs sjunde fastighet med en solcellsanläggning. Vårt miljöarbete bygger på flera initiativ där vi förvaltar och utvecklar våra fastigheter i hållbar riktning, varav en av dessa aktiviteter är att öka andelen lokalproducerad solenergi i fastigheterna.

Tyrénshuset blir Wihlborgs sjunde fastighet med solcellsanläggning

Ett av våra miljömål är att uppföra minst en solenergianläggning per år. Tyrénshuset i Dockan i Malmö blir den sjunde fastigheten där Wihlborgs placerar en solcellsanläggning. Där har vi så sent som i februari detta året monterat en solcellsanläggning på 50 kW (s.k. installerad effekt) med sammanlagt 154 solcellspaneler på det befintliga taket. Anläggningen kommer årligen att bidra med ca 42 000 kWh förnybar solenergi till glädje för Tyréns. Det kommer även under vissa tidsperioder under sommaren producera överskottsel som skickas ut på det allmänna elnätet.

-       I samband med miljöcertifieringen av den pågående tillbyggnaden och sedan ombyggnaden av den befintliga byggnaden av Tyrénshuset såg vi att det fanns en outnyttjad takyta. För att följa de gröna målen vi har satt i projektet gick tankarna automatiskt mot en solcellanläggning, vilket så också blev fallet, säger Rickard Berlin, projektledare på Wihlborgs.

Wihlborgs satsar på att öka andelen lokalproducerad solenergi i fastigheterna

Wihlborgs miljöarbete bygger på flera initiativ där vi förvaltar och utvecklar våra fastigheter i hållbar riktning. En av dessa aktiviteter är att öka andelen lokalproducerad solenergi i fastigheterna. Satsningar på solceller är positivt för miljön då det både lyfter miljöprestandan i fastigheten och frigör förnybar energi i energisystemet till andra kunder.

-       Vi har under flera år bedrivit ett aktivt miljöarbete med huvudfokus på energiområdet, för det är här vår verksamhet har störst miljöpåverkan. Det är också här vi snabbast kan bidra positivt till minskade klimatutsläpp, säger Staffan Fredlund, miljöchef på Wihlborgs Fastigheter.