100-listan sätter fokus på angelägen hållbarhetsfråga

8 jun 2018
Jämställdhet i bolagsstyrelser är en kompetens- och hållbarhetsfråga som är högaktuell. För att öka andelen kvinnor i styrelserna krävs engagemang från både män och kvinnor. Som stöd till sydsvenska valberedningar presenterar Handelskammaren nu sin "100-lista" med drygt hundra kompetenta kvinnor. Wihlborgs välkomnar initiativet och går in som samarbetspartner för lanseringsfesten i september.

Kompetenta kvinnor redo för styrelseuppdrag

Ulrika Dieroff, chef för affärsservice på Sydsvenska Handelskammaren och projektledare för 100-listan är en av hjärnorna bakom listan:

– Vi är så trötta på att höra att det inte finns kvinnor med tillräcklig kompetens, lämpade för styrelser och liknande. Vi vet att det finns många kompetenta kvinnor där ute men det är uppenbart att valberedningar och bolag behöver hjälp att hitta dem och det är precis det vi hjälper till med genom 100-listan.

100-listan sätter fokus på en angelägen fråga

För Anna Nambord, HR- och CSR-chef på Wihlborgs är det naturligt att Wihlborgs stöttar initiativet:

– Vi arbetar på många sätt för att bidra till utvecklingen av näringslivet i vår region. Att vi har ett fungerande näringsliv är bra för både regionen och oss. Vi vill hjälpa till med kunskap, inspiration och nätverk när det gäller allt från socialt engagemang till digitalisering. Och mångfaldsfrågan är viktig, inte bara när det gäller kön, utan också andra faktorer som ålder och bakgrund.

– Vi tror att 100-listan kan hjälpa till att sätta fokus på en angelägen fråga. Det är ett konkret initiativ som manar till handling och det är därför vi ställer upp som partner till 100-listans lanseringsfest i september, där vi bidrar med lokal, moderator och dokumentation av evenemanget, säger Anna Nambord.  

Läs mer om 100-listan här: https://handelskammaren.com/vara_fragor/100-lista/