Orderverktyg och fakturering

För att underlätta för både våra medarbetare och för våra leverantörer har vi utvecklat en beställarapplikation där beställningen går direkt från till exempel våra fastighetsvärdar till en leverantör.

Wappo - Wihlborgs App för order

Appen kallas för Wappo, som står för "Wihlborgs App för Order". De leverantörer som Wihlborgs skriver avtal med kopplas till beställarappen. Praktiskt innebär det att våra fastighetsvärdar, som i många fall beställer mindre arbeten genom appen, säkerställer att de anlitar godkända leverantörer.

Faktureringsrutiner

Utöver de legala krav som ställs på en fakturas utseende ska fakturor som skickas till oss vara ställda till rätt bolag med adress, c/o Wihlborgs Fastigheter AB, 831 88 Östersund. Fakturan skall innehålla uppgift om:

  • Rätt bolagsnamn
  • Referensnummer 4-siffrig referens/projektnummer, 6-siffrig referens
  • Specifikation av utfört arbete
  • Ersättning
  • Wihlborgs referens med för- och efternamn

Vi strävar efter att miljöanpassa och effektivisera fakturaflödet, och som leverantör kan du bidra till detta genom att skicka elektroniska leverantörsfakturor till oss. På Wihlborgs har vi idag möjlighet att ta emot e-fakturor i olika format. Vi tar även emot fakturor via mail.

Mailadress för leverantörsfakturor: wihlborgs@eportaldoc.com