Inköp

Samarbetet med våra leverantörer är avgörande för den kvalitet som hyresgästerna upplever. Som marknadsledare har Wihlborgs också ett ansvar att agera miljömässigt och affärsetiskt korrekt, då vi genom vår storlek har stort inflytande på marknaden. Därför ställer vi höga krav på både servicenivå, kvalitet och etik hos de leverantörer vi väljer att samarbeta med.

Wihlborgs inköpsfunktion

Målet för Wihlborgs inköpsfunktion är att bidra till bolagets positiva resultatutveckling genom ett gott affärsmannaskap och hänsyn till våra hyresgästers förväntningar.

Inköpsfunktionen arbetar för Wihlborgs tre regioner i Sverige, dvs Malmö, Lund och Helsingborg. Arbetssättet anpassas efter de leverantörer vi väljer att arbeta med och vår vision om ett hållbart samhälle präglar våra krav och vårt förhållningssätt.

Även om vi är verksamma inom en begränsad yta är leverantörernas etablering på respektive ort betydelsefull. Kännedom om orten, dess myndigheter med lokala föreskrifter och samverkan med våra medarbetare underlättas om leverantören har en god lokal förankring.

Partnerskap för långsiktiga relationer

Vi arbetar gärna med partnerskap, framför allt med lokala leverantörer. Samarbetet med leverantörerna är mycket viktigt i vår strävan att skapa långsiktiga relationer med både hyresgäster och leverantörer.

I många fall har Wihlborgs hyresgäster direktkontakt med våra leverantörer. Därför är det viktigt för oss att ställa krav på leverantörernas kompetens och servicenivå så att våra hyresgäster trivs i Wihlborgs fastigheter.

Bild på Mats Wessman
Mats Wessman Inköpschef Wihlborgs Malmö 040-690 57 00
Bild på Christina Spångäng
Christina Spångäng Inköpare Wihlborgs Malmö 042-490 46 11