Wihlborgs klimatfärdplan

Idag står bygg- och fastighetsbranschen för drygt en femtedel av
Sveriges totala klimatpåverkan. Branschens klimatpåverkan är lika
stor som påverkan från hela Sveriges persontrafik. Vi kan göra skillnad!

Våra dagliga beslut och handlingar påverkar klimatet både positivt och negativt.
Genom att göra mer av sådant som är bra för klimatet och mindre av sådant
som är dåligt kan vi minska Wihlborgs klimatavtryck.

Vi har redan gjort mycket, men det är fortfarande en bra bit kvar. Vi vill inte
fortsätta att medverka till den globala uppvärmningen, utan vi vill vara ett
föredöme. Vi vill ta vårt samhällsansvar i regionen och inspirera andra till att göra
viktiga förändringar. Genom att vägleda och utbilda och genom att utveckla mer
hållbara kunderbjudanden kan vi ta ansvar för hela vår värdekedja.


Strategi, filosofi och ramverk

På Wihlborgs har vi tagit fram en gemensam klimatfärdplan. Det är en strategi, filosofi och ramverk för hur vi tillsammans ska hantera och driva klimatutmaningen. Den beskriver både framgångsrika åtgärder vi genomfört, och vad vi behöver fokusera på framöver för att nå resultat. Klimatfärdplanen ska ge stöd till vår dagliga verksamhet och bidra till den förflyttning vi alla behöver genomföra.

Vill du ta del av hela klimatfärdplanen?
Ladda ner den här

Cirkulärt perspektiv

Vår klimatfärdplan bygger på ett cirkulärt perspektiv med fyra identifierade skeden kopplat till en byggnads livscykel. I varje skede är det viktigt att vi identifierar hur vi kan minska klimatpåverkan och hur vi optimerar samverkan i hela värdekedjan. Vi behöver ta långsiktigt kloka affärsbeslut utifrån en byggnads livscykel och hela tiden tänka och agera utifrån cirkulära principer. Som regionens ledande fastighetsägare och byggherre har vi ett ansvar för hela vår värdekedja oavsett om det är våra kunder eller leverantörer som bidrar med klimatutsläpp.

Redan idag har vi policys, styrdokument och miljöcertifieringar på plats som hjälper oss att driva och utveckla klimatarbetet. Klimatfärdplanen ska inspirera och stöjda vår affär och alla de val vi gör i vardagen.

Det är bara tillsammans som vi kan förändra på riktigt och skapa hållbara affärer.

Byggnadens_livscykel.png

Bild på Staffan Fredlund
Staffan Fredlund
Miljö- och klimatchef
Malmö