Grönt hyresavtal

När du tecknar hyresavtal med Wihlborgs skriver du normalt ett så kallat grönt hyresavtal. Avtalet fungerar som en plattform för samverkan mellan Wihlborgs som hyresvärd och dig som hyresgäst inom områdena energi, inomhusmiljö, materialval och avfallshantering.

Gröna hyresavtal för samverkan mellan hyresvärd och hyresgäst

När man tecknar hyresavtal med Wihlborgs är det standard att teckna ett grönt hyresavtal. Det gröna hyresavtalet är en plattform för samverkan mellan hyresvärd och hyresgäst inom miljöområdet. Avtalet säger bland annat att vi ska samarbeta för att optimera drifttiderna för uppvärmning, kylning och ventilation i lokalen. För att göra detta framgångsrikt behöver vi arbeta tillsammans med våra hyresgäster.

Det gröna hyresavtalet beskriver vad som är hyresvärdens ansvar, vad som är hyresgästens ansvar och vad som är gemensamt ansvar. Här tydliggörs vilka åtgärder hyresgäst och hyresvärd kommit överens om för att minska miljöpåverkan inom områdena information och samverkan, energi och inomhusmiljö, materialval och avfallshantering.

Bild på Staffan Fredlund
Staffan Fredlund
Miljö- och klimatchef
Malmö
Bild på Anna Nambord
Anna Nambord
Chef hållbara affärer
Malmö