"Nu får vi lokaler på det absolut bästa läget i Lund"

Med närhet till alla möjliga kommunikationer blev Sockerbruksområdet den ultimata placeringen för LKP när de letade nya lokaler i Lund. Möjligheten att påverka utformningen av lokalerna efter deras behov i ett tidigt skede i processen var en otroligt stor fördel. Vi har pratat med Paul Myllenberg, vd på LKP, och frågat honom om vad som gör valet av lokal viktigt ur ett långsiktigt perspektiv, vilka fördelar deras verksamhet får av att sitta på Sockerburksområdet och vad det var som gjorde att de föll för lokalerna i Sockerbiten.

Ni flyttar ju hela ert huvudkontor och er kundmottagning i Lund från era nuvarande lokaler vid Kattesund till nya lokaler på Sockerbruksområdet. Vilka fördelar ger det er verksamhet att sitta på Sockerburksområdet istället?

-  LKP kommer att behöva utöka sin verksamhet kraftfullt de närmaste åren i takt med befolkningsökningen i Lund. Då krävs det nya lokaler. Nu får vi lokaler på bästa läget i Lund. De största fördelarna för oss med att att sitta på Sockerburksområdet är att personalen har större möjlighet att åka kollektivt till och från Lund C och att vi får närmare till möten med kommunledningen. Våra kunder har också lättare att hitta oss när vi sitter i så här pass centrala lokaler, de är mer exponerade i staden. 

Ni expanderar kraftfullt, vad har varit viktigt för er ur ett långsiktigt perspektiv när det kommer till val av lokaler, fastighet och område?

-  ​Vi samarbetar ofta med bostadsexploatörer som har sina huvudkontor i närheten eller i Västra hamnen eller Hyllie i Malmö. Nu blir det ännu enklare för alla att träffas regelbundet och med kort varsel eftersom Sockerburksområdet ligger på en bra och central plats i Lund, nära både centralstation och motorväg.

Lokalerna som ni flyttar in i är ju i vårt nya kontorshus Sockerbiten som just nu är i slutskedet av bygget. Vad föll ni för med det huset och de lokalerna?

-  ​Vi tittade först på lokaler i Posthornet som även det ligger på Sockerbruksområdet men i Sockerbiten fick vi möjlighet att påverka utformningen av lokalerna i ett tidigt skede efter våra behov. Därför föll det slutligen på lokalerna i Sockerbiten. Huset är vackert och ligger centralt placerat vilket är optimalt för vår verksamhet.

Eftersom ni haft möjlighet att anpassa lokalerna helt efter era behov, vilka behov var viktigast för er att vi som fastighetsägare mötte?

-  Det vi saknade i våra gamla lokaler var utrymmen för konferens, möten och personalvård. Dessa behov kommer att tillgodoses i Sockerbiten. Även behovet av ett mer agilt arbetssätt tillgodoses i de nya lokalerna eftersom de både inrymmer öppna landskap och traditionella kontor i en trivsam mix där vårt gemensamma ledningsrum ligger centralt placerat som ett nav.

Sockerbiten kommer ge er fina ytor både vad gäller kontor, mötesrum och personalutrymmen men även ytor för paus och återhämtning. Hur har ni planerat ytorna? Hur gick planeringsprocessen till?

-  Som en modern och attraktiv arbetsgivare med behov av personalrekrytering ställs det många krav på de nya lokalerna. Vi lät personalen ta fram sina viktigaste behov, därefter har vi jobbat intensivt både med arkitekter och Wihlborgs för att tillgodose så många behov som möjligt och för att optimera lokalerna för dagens och framtidens behov.

Det är ju ändå en rätt så stor grej för personalen att byta kontor från en del av Lund till en annan. Hur har ni arbetat internt för att skapa en positiv upplevelse av flytten för er personal?

-  Det har varit lätt. Vi har haft kontinuerlig information till personalen samtidigt som vi genomfört arbetsplatsbesök under byggtiden. Alla våra medarbetare ser nu fram emot att flytta in i de nya lokalerna.

Vad är det bästa med vårt kontorshus Sockerbiten?

-  ​Att vi får en central placering i staden i lokaler som fyller våra behov både nu och framöver, avslutar Paul.

"I Sockerbiten fick vi möjlighet att påverka utformningen av lokalerna i ett tidigt skede efter våra behov. Huset är vackert och ligger centralt placerat vilket är optimalt för vår verksamhet".

Paul Myllenberg, vd LKP

Vill du veta mer om Sockerbiten? Läs mer här.


Bild på Louise Ahnelöv
Louise Ahnelöv
Fastighetschef
Lund
Bild på Henrik Strelert
Henrik Strelert
Förvaltare
Lund

Vill du veta mer om möjligheterna med att flytta in i Sockerbiten?

Vi älskar Lund och är redo att hjälpa er att hitta era nästa kontorslokaler. Ring någon av oss redan idag.