Leendecentralen – en miljöprofilerad kunskapshubb

Wihlborgs nya fastighet Posthornet i Lund är miljöcertifierad på högsta nivå, Miljöbyggnad Guld. En av de nyinflyttade hyresgästerna är Leendecentralen, Folktandvården Skånes nya centrum för munhälsa. På 4 800 moderna kvadratmeter samsas allmän- och specialisttandvård, en kunskapsarena för kompetensutveckling, forskning och ny teknik, samt huvudkontor.

Investering i minskat resande

I samma ögonblick man kliver in på Leendecentralen blir känslan av miljömedvetenhet påtaglig. Ljusinsläpp och klimatanläggning regleras automatiskt, drivna av en solcellsanläggning på taket. Inredningen är till stora delar återbruk, alla material är giftfria och levande väggar av mossa renar luften och ger samtidigt god akustik. Allt för att ge en behaglig och långsiktigt hållbar arbetsmiljö. Här möter vi Gustaf Persson som är Hus- och säkerhetschef, och även den person som ansvarade för Folktandvården Skånes flytt till Posthornet.

-  Vi ville skapa ett kunskapens hus inom tandvård. Genom att samla kliniskt arbete, forskning och utbildning på en central plats kan alla våra 68 kliniker i Skåne dra nytta av resurserna här på Leendecentralen. Tillgängligheten från hela Skåne är hög tack vare vårt läge intill Lund C, men vi har också investerat i teknik för att streama video till klinikerna i utbildningssyfte, vilket ger miljövinster i form av minskat resande.

Miljöprofilen stärker varumärket

Folktandvården Skåne har en hög miljöprofil i sin dagliga verksamhet, där ett av de viktigaste bidragen är förbättrad munhälsa. Färre hål innebär mindre miljöbelastning i form av lägre användning av kemikalier och engångsmaterial, samt minskat resande. Det egna helhetstänket kring miljöfrågorna var en bärande anledning till att Folktandvården Skåne valde just Posthornet för etableringen av Leendecentralen, enligt Gustaf Persson.

-  Vi anser att det är enormt lyckosamt att vi kunde flytta in i en fastighet med högsta miljöklass. Det bidrar till att stärka vårt eget miljöarbete och i slutänden även vårt varumärke. Jag är också övertygad om att det centrala läget i kombination med att vi erbjuder en miljömässigt och visuellt spännande arbetsplats är viktig ur ett medarbetarperspektiv.

Flexibla ytor i Posthornet

Leendecentralen är unik ur ett europeiskt perspektiv. Som en kunskapsdrivande spjutspets inom tandvård bidrar Leendecentralen till att höja kompetensen bland Folktandvården Skånes 1400 medarbetare. Satsningen är långsiktig och därför var en prioritering att hitta ändamålsenliga lokaler med hög flexibilitet.  

-  Under hela flyttprojektet hade vi en bra dialog med Wihlborgs kring våra lokalbehov. Det har resulterat i väldisponerade ytor som enkelt kan anpassas till ändrade behov. Man kan endast till viss del förutse vad framtiden bär med sig, och då är det viktigt att lokalerna kan förändras med verksamheten. Det känner jag mig trygg med att dessa lokaler kan, avslutar Gustaf Persson.

"Det är enormt lyckosamt att vi kunde flytta in i en fastighet med högsta miljöklass. Det bidrar till att stärka vårt eget miljöarbete och i slutänden även vårt varumärke. Jag är också övertygad om att det centrala läget i kombination med att vi erbjuder en miljömässigt och visuellt spännande arbetsplats är viktig ur ett medarbetarperspektiv"

Gustaf Persson
Hus- och säkerhetschef på Folktandvården Skåne