"Hållbara fastigheter - ett ansvar för lång tid framöver"

Rickard Berlin
Rickard Berlin, projektledare för ny- och ombyggnation, om hur Wihlborgs arbetar med hållbara fastigheter.

Ansvar att ta hänsyn till miljön

-       Vi har ett ansvar att ta hänsyn till miljön för både dagens och kommande generationer. Dessutom bygger vi inte bara hus – vi bygger en arbetsmiljö för människorna som ska jobba i våra fastigheter under många år framöver. Därför är det viktigt att vi gör vårt bästa för att den miljön ska bli hälsosam och långsiktigt hållbar.

-       Wihlborgs har alltid målet att miljöcertifiera fastigheten när vi bygger nytt eller bygger om. Därför kommer hållbarhetsfrågorna upp på agendan i ett tidigt skede i varje projekt. Redan i planeringsstadiet börjar vi fundera på hur vi ska genomföra projektet på bästa sätt för att uppnå kraven som en certifiering innebär.

-       Kraven gäller en lång rad områden – allt från byggteknik, materialval och installationer till dokumentation. Det ställs också krav på att byggnaden får en god inomhusmiljö med rätt klimat året runt, bra akustik och att det inte finns material som avger skadliga ämnen. Byggnadens energiförbrukning är också en viktig faktor.

Ett långsiktigt hållbarhetstänk

-       Tillsammans med våra bygg- och installationsentreprenörer analyserar vi olika lösningar. Wihlborgs är beställare och styr processen, men många entreprenörer har både fokus och kunskap inom miljöfrågor och vi kan dra nytta av varandras kunskap. Certifieringen blir kvittot på att vi gjort allting rätt. Det är också positivt att det görs en validering av certifieringen efter två år för då säkerställer vi att vi får ett långsiktigt hållbarhetstänk när det gäller fastigheterna.

-       Intresset för hållbara fastigheter ökar för varje år och vi ser nu även att en del hyresgäster ställer krav inom detta område. Det gäller främst offentliga aktörer, men även större privata företag har i allt större utsträckning krav på att fastigheten har en bra miljöprestanda.

-       Förutom kraven som finns vid en miljöcertifiering tillkommer även allt tuffare krav från olika myndigheter, bland annat när det gäller energiförbrukning. Kanske ställs det snart krav på att husen ska vara energineutrala – hur ska vi bygga då?

-       Vi ser också nya trender som att det till exempel skapas certifieringar där man fokuserar mer på människors hälsa och välbefinnande i arbetslivet. Därför gäller det att vi är nyfikna, håller oss uppdaterade och följer med i utvecklingen. Jag tycker att vi på Wihlborgs ligger bra till här och att arbetet accelererat de senaste åren. Vi har dessutom en miljöchef som driver på och skapar entusiasm och fokus på hållbarhetsfrågorna.

Mer om Wihlborgs arbete med miljö och hållbara fastigheter