Grönt hyresavtal

När du tecknar hyresavtal med Wihlborgs skriver du normalt ett så kallat grönt hyresavtal. Avtalet fungerar som en plattform för samverkan mellan Wihlborgs som hyresvärd och dig som hyresgäst inom områdena energi, inomhusmiljö, materialval och avfallshantering.

Gröna hyresavtal för samverkan mellan hyresvärd och hyresgäst

Wihlborgs har som mål att successivt öka antalet gröna hyresavtal. Gröna hyresavtal fyller en viktig funktion och syftet är att genom avtalen skapa en plattform för samverkan mellan hyresvärd och hyresgäst inom områdena energi, inomhusmiljö, materialval och avfallshantering. Parterna ska bland annat samarbeta för att optimera drifttiderna för uppvärmning, kylning och ventilation i lokalen. För att göra detta framgångsrikt behöver vi arbeta tillsammans med våra hyresgäster.

Det gröna hyresavtaleyt beskriver vad som är hyresvärdens ansvar, vad som är hyresgästens ansvar och vad som är gemensamt ansvar. Grönt hyresavtal tydliggör vilka åtgärder hyresgäst och hyresvärd kommit överens om för att minska miljöpåverkan inom områdena information och samverkan, energi och inomhusmiljö, materialval och avfallshantering.

Vi tecknar gröna hyresavtal med alla nya hyresgäster i Sverige. Per den 31 december 2019 utjorde de gröna hyresavtalen 30 procent av det totala antalet lokalhyreskontrakt.  

Bild på Staffan Fredlund
Staffan Fredlund
Miljöchef
Malmö