Bredablickgruppen investerar i hållbarhet

Bredablickgruppen verkar inom fastighetsförvaltning och facility management. Som en av de snabbast växande aktörerna inom sitt område har Bredablickgruppen blivit utsedd till DI Gasell de tre senaste åren. Dotterbolaget Lamaro är sedan flera år en leverantör till Wihlborgs inom facility management, och är därmed en viktig kugge i relationen med hyresgästerna. Som alla leverantörer har Bredablickgruppen förbundit sig att följa Wihlborgs uppförandekod som kretsar kring frågor som miljö, kvalitet, arbetsmiljö och etik.

Givande dialog

Bredablickgruppen har sitt huvudkontor i Malmö, där vi möter VD Michael Elfvén och Lamaros regionchef Sandy Ottosson Pirvu. Vi frågar hur de upplever dialogen med Wihlborgs kring ansvarsfulla affärer?

-  Vi har, liksom Wihlborgs, högt ställda krav på detta område. Med ett gemensamt synsätt handlar våra samtal mycket om att hitta sätt att utveckla samarbetet ytterligare. Att identifiera förbättringspunkter som ytterligare kan öka kvaliteten inom prioriterade områden. Wihlborgs ställer krav på oss, och vi ställer krav tillbaka. Det har visat sig vara ett fruktbart sätt att samarbeta, säger Michael Elfvén.

Lönsamt att agera hållbart

För Bredablickgruppen går hållbarhet och ekonomisk lönsamhet hand i hand. Ofta kan det som är bra för miljön också vara det som är ekonomiskt fördelaktigt.

-  Longopac är vår egenutvecklade, miljöcertifierade städpåse som minskat plastanvändningen i sopsäckar med 80 procent. Påsen levereras på rulle och man klipper den till önskad längd. Ett smart och kostnadseffektivt sätt att inte göra av med mer plast än som behövs, säger Sandy Ottosson Pirvu.

Personalen är en viktig del i att uppfylla miljömålen. Därför utbildar Bredablickgruppen regelbundet medarbetarna i hur kemikalier ska användas och doseras. Vidare optimeras logistikscheman för att minimera körningarna och möjliggöra samåkning. Dieselbilar är på väg att fasas ut, och nya fordon är företrädesvis elbilar.

Ständigt förbättringsarbete

Miljöaspekten är ständigt på agendan inom Bredablickgruppen. Även om en kemikalier inte helt kan avvaras inom städning är ambitionen att minska på användningen, med bibehållen hygiennivå. Vidare är alla kemikalier som används både miljömärkta och närproducerade.

-  Att ligga i framkant ställer kreativitet och innovationsförmåga på prov. Här är jag stolt över vad vi hittills har åstadkommit. Vi använder inte längre aerosoler, en del städning och ogräsbekämpning är helt kemikaliefri och vi investerar löpande i nya metoder och produkter för att bli bättre, avslutar Michael Elfvén.

"Med ett gemensamt synsätt handlar våra samtal mycket om att hitta sätt att utveckla samarbetet ytterligare. Wihlborgs ställer krav på oss, och vi ställer krav tillbaka. Det har visat sig vara ett fruktbart sätt att samarbeta"

Michael Elfvén, vd Bredablick