Hoppa till innehåll

Kundrelationer

Långsiktiga och nära relationer med våra kunder är avgörande för Wihlborgs. Lokalfrågan är central i ett företags utveckling och vi vill erbjuda kunderna möjlighet att utveckla sin verksamhet utan att lokalernas storlek eller utformning blir en begränsning.

Egen förvaltning med egna fastighetsvärdar

Egen förvaltning med egna fastighetsvärdar

För att kunna ha nära relationer till kunderna och effektivt kunna fånga upp deras synpunkter och behov har vi valt att själva förvalta våra fastigheter. Vi har egna fastighets­värdar som ansvarar för specifika fastigheter och träffar våra kunder varje dag. Den direktkontakten är ovärderlig för att bygga förtroende och långsiktiga relationer. Självklart erbjuder vi också digitala kontaktvägar så att kunderna enkelt kan anmäla fel och service­ärenden i vår kundportal och få återkoppling kring dessa. ­Systematisk hantering av ärendena hjälper oss också att kartlägga eventuella återkommande fel eller brister i fastig­heterna så att dessa kan åtgärdas i syfte att höja kvaliteten och undvika återkommande felanmälningar.

Kundundersökningar hjälper oss i kvalitetsarbetet

Kundundersökningar hjälper oss i kvalitetsarbetet

Vartannat år genomför vi en kundundersökning och under 2020 gjorde vi det för första gången tillsammans med Fastighets­barometern. Över 800 av våra cirka 1 800 hyresgäster i Sverige och Danmark svarade på undersökningen som visade att hela 85 procent kan tänka sig att rekommendera Wihlborgs som hyresvärd. I en branschjämförelse har Wihlborgs ett totalt Nöjd kund-index (NKI) på 77 för kontor, att jämföras med bransch­snittets 75. För kunder i samtliga lokaltyper är NKI 75 för Sverige och 70 för Danmark.

Resultaten från kundundersökningen är en viktig del i vårt kvalitetsarbete. Resultaten bryts ner per fastighetsområde och utifrån resultaten skapas åtgärdsplaner i varje område för att ytterligare förbättra kundupplevelsen.

Många kunder uttrycker i undersökningen att de vill ha mer samarbete med oss inom hållbarhetsområdet, främst fastighetsrelaterade frågor kring energiförbrukning, trygghet, klimat­anpassning, hälsosamma arbetsplatser och avfallshantering. Man vill också ha mer information om hur vi arbetar med hållbarhet – både generellt och i deras fastighet. Det ska vi förstås ta vara på - tillsammans når vi bättre resultat!

Wihlborgs kontaktyta

Ett forum för utvecklande möten och nätverkande. Välkommen du med!

Våra kontaktytor

Mötesplats Båstad

Med vårt engagemang i Båstad hoppas vi kunna inspirera partners och kontakter till att också vara en...

Inspiration och nätverkande