Vår företagskultur

Vi har ambitionen att bli den bästa arbetsplatsen i fastighetsbranschen till 2020 – en vision som vi arbetar systematiskt för att nå. För att utveckla en engagerad organisation mäter vi årligen vårt företagsklimat och vår arbetsplatskultur. För oss är det viktigt att våra medarbetare känner att de bidrar till bolagets utveckling och att de trivs och utvecklas. Våra medarbetares engagemang och tillit är bland det viktigaste vi har och helt klart en bidragande faktor till vår framgång. Vår ambition är också att sprida vår arbetsglädje till hyresgäster, leverantörer och andra intressenter. 

Wihlborgsandan

Man brukar säga att en företagskultur sitter i väggarna och visst förmedlar lokalerna mycket av kulturen men vi vet också att det är vårt sätt att vara och agera som utgör själva själen i företaget. Hos oss brukar vi tala om Wihlborgsandan. Den kan sammanfattas i våra fyra värdeord; handlingskraft, kunskap, ärlighet och gemenskap.  Lite mer utvecklat kan man säga att vi tror på korta beslutsvägar. Vi har en platt organisationsstruktur, vi sitter öppet och nära varandra och vi håller byråkrati på en armlängs avstånd. Vi säger oftare "prova" än "utred" och uppmuntrar samarbete. Behöver något göras så gör vi det - vi hänvisar inte vidare eller skyller på andra. 

Vill du utvecklas hos oss finns det många tvärfunktionella grupper att engagera sig i. På det sättet lär du känna både fler kollegor och bolaget bättre. Vi vill hela tiden utveckla företaget och vårt sätt att jobba, därför arbetar vi med kontinuerlig feedback och med årlig utvärdering av både vår arbetsplats och våra kundrelationer.


Vi lever efter våra värdeord

Den bakomliggande filosofin hos oss är enkel, och genomsyrar allt vi gör både inom företaget men även vårt förhållande till kunder, leverantörer och aktieägare. Det är betydelsefullt för oss att våra medarbetare trivs, att de utvecklas i sina roller och att de känner att de bidrar till bolagets utveckling. Vi sammanfattar filosofin med våra fyra värdeord: Handlingskraft, Ärlighet, Kunskap, Gemenskap.

Kompetens och lärande

Kompetens handlar om förmågor, kunskap och beteenden som ger varje medarbetare framgång i sin roll. Att använda rätt kunskap och rätt beteende i varje situation. Det är viktigt för oss att ständigt utvecklas tillsammans med våra medarbetare och därför arbetar vi kontinuerligt med att utveckla medarbetarnas kunskaper och förmågor för att de ska utvecklas som bäst i sin egen roll.


Årlig medarbetarundersökning

Varje år genomför vi en medarbetarundersökning för att få feedback om tillit, trivsel och stolthet men även för att utvärdera vårt klimat och vårt sätt att arbeta. Sedan några år tillbaka görs det i samarbete med Great Place To Work vars undersökningar bygger på forskning kring vad som gör att en arbetsplats uppfattas som riktigt bra och vad som skapar motivation och gemenskap. 2018 fick vi ett genomsnittligt förtroendeindex på 88 procent och hela 95 procent av medarbetarna tycker att Wihlborgs totalt sett är en mycket bra arbetsplats.

Introduktion av nyanställda

Varje nyanställd har rätt till en god introduktion. När man kommer ny till en arbetsplats behöver man känna sig välkommen och därför är det extra viktigt att introduktionen blir bra. När man börjar hos oss ska man direkt känna sig som en i gänget  - den känslan är viktig. 

En gång om året har vi en introduktionsdag där alla nyanställda bjuds in till syfte att bygga nätverk, träffa kollegor från andra kontor och roller samt att lära sig mer om bolagets riktlinjer och affärsetik. Denna dagen brukar vara mycket uppskattad av alla nyanställda.


Vi vill att våra medarbetare ska må så bra som möjligt

Att trivas på jobbet och känna arbetsglädje ligger oss varmt om hjärtat. Vi vill att våra medarbetare ska må så bra som möjligt, så för oss är det en självklart att satsa på både bra arbetsmiljö och på medarbetarnas hälsa och välbefinnande. Därför erbjuder vi en hel del förmåner till alla som jobbar hos oss.

Exempel på förmåner är Wihlborgsklassikern där vi varje år genomför ett antal motions- och friskvårdsaktiviteter tillsammans, vår vinstandelsstiftelse där varje anställd får andelar i form av Wihlborgsaktier om bolagets årsresultat uppnås, Wihlborgs konstförening där man som anställd får möjlighet att delta i utlottningar om olika konstverk för att bara nämna några.

Tydliga rutiner och ett väl fungerande arbetsmiljöarbete

För oss är det viktigt att ständigt förbättra arbetsmiljön för våra medarbetare. Vi har tydliga rutiner och ett väl fungerande arbetsmiljöarbete som vi i samarbete med vår arbetsmiljögrupp om tio personer kontinuerligt ser över och förbättrar. Tillsammans driver och utvärderar vi förbättringsarbetet med vår gemensamma arbetsmiljö.

Arbetsmiljön är av stor betydelse för varje medarbetare och då blir det automatiskt viktig för företaget. Vår arbetsmiljögrupp träffas fyra gånger om året för att diskutera den fysiska och psykiska arbetsmiljön. Gruppen består av medarbetare som representerar olika yrkeskategorier och kontor.

Arbetsmiljögruppen_2019.jpg


Affärsetik

För oss som företag är det viktigt att ha en tydlig affärsetik och en tydlig strategi för att motverka korruption. Alla medarbetare utbildas därför inom området affärsetik, för att tydliggöra vilka riktlinjer som gäller och hur man praktiskt tillämpar dessa.

Affärsetik på Wihlborgs (pdf)

Etiska riktlinjer för styrelseledamöter, medarbetare, leverantörer och entreprenörer

Jämställdhet

Vi arbetar aktivt för en jämställd arbetsplats med lika möjligheter för kvinnor och män. Den 31 december 2017 hade Wihlborgs 156 medarbetare, varav 52 var kvinnor och 104 var män. Inom organisationen finns 22 chefer, varav 9 är kvinnor. Wihlborgs styrelse består av sju personer, varav tre är kvinnor.