Söderhavet 4

Carlsgatan 54

Fastigheten har ett mycket bra skyltläge mot Carlsgatan. Lysande kommunikationsmöjligheter då man, förutom buss- och tågtrafik, även med bil snabbt kommer ut ur stan och vidare till de större vägnäten.

Tåg
Parkering
Motorväg-/påfart
Exteriörbild