Magnus Prochéus

Magnus Prochéus

Telefon: 040-690 57 82
Titel: Regionchef Malmö
Arbetsområden: Malmö
Nyckelord: Regionchef
Ansvarsområden: Förvaltning Koncernledning