Karin Witsell Heydl

Karin Wittsell Heydl

Telefon: 040-690 57 36
Titel: Kommunikations- och marknadschef
Arbetsområden: Malmö, Lund, Helsingborg
Nyckelord: Kommunikation, Marknadsföring, Presskontakt
Ansvarsområden: Information Koncernledning Marknad