Karin Wittsell Heydl

Telefon: 040-690 57 36
Titel: Kommunikationschef
Arbetsområden: Malmö
Nyckelord: Kommunikation, marknadsföring
Ansvarsområden: Information Koncernledning Marknad