Jonas Lindell

Jonas Lindell

Telefon: 040-690 57 28
Titel: IT-driftansvarig
Arbetsområden: Malmö, Lund, Helsingborg
Ansvarsområden: Administration