Ellika Rosendahl

Ellika Rosendahl

Telefon: 040-690 5746
Titel: Digital projektledare
Arbetsområden: Malmö, Lund, Helsingborg
Ansvarsområden: Administration