Lina knutsson

Lina Knutsson

Telefon: 046-590 62 13
Titel: Fastighetsutvecklare
Arbetsområden: Lund, Helsingborg
Ansvarsområden: Projekt och utveckling