Torbjörn Hansen

Telefon: 042-490 46 35
Titel: Fastighetsvärd
Arbetsområden: Helsingborg
Ansvarsområden: Förvaltning