Stefan Saari

Stefan Saari

Telefon: 042-490 46 28
Titel: Fastighetsvärd
Arbetsområden: Grustaget 1, Grushögen 2, Helsingborg, Berga, Rubinen 1, Flintyxan 5, Grusgropen 3, Flintyxan 3, Flintyxan 1, Grusbacken 1, Grusplanen 2, Floretten 3, Grustaget 2, Zirkonen 2, Ametisten 5, Ättehögen Mellersta 6, Bunkalund Östra 8, Bunkagården Västra 8, Floretten 4, Ackumulatorn 17
Ansvarsområden: Förvaltning