Paramita Celvinsson

Telefon: 042-490 46 61
Titel: Förvaltare (Föräldraledig)
Arbetsområden: Helsingborg, Södra
Ansvarsområden: Förvaltning