Kenneth Ramelius

Kenneth Ramelius

Telefon: 042-490 46 19
Titel: Fastighetsvärd
Arbetsområden: Helsingborg, Berga, Armborstet 4, Hakebössan 1, Hakebössan 2, Hillebarden 1, Huggjärnet 13, Kroksabeln 11, Spjutet 1, Snårskogen 4, Musköten 9, Musköten 13, Mörsaren Västra 5, Värjan 12, Musköten 20, Armborstet 6, Kroksabeln 12, Musköten 17, Huggjärnet 12, Värjan 13, Hakebössan 3
Ansvarsområden: Förvaltning