Kenneth Ramelius

Kenneth Ramelius

Telefon: 042-490 46 19
Titel: Fastighetsvärd
Arbetsområden: Helsingborg, Berga
Ansvarsområden: Förvaltning