Hans Segerfeldt

Hans Segerfeldt

Telefon: 042-490 46 60
Titel: Förvaltare
Arbetsområden: Helsingborg, Berga, Väla Södra / Väla Norra, Grushögen 2, Grusgropen 3, Rubinen 1, Grusbacken 1, Grusplanen 2, Grustaget 1, Grustaget 2, Zirkonen 2, Ametisten 5, Armborstet 4, Armborstet 6, Floretten 4, Hakebössan 1, Hakebössan 2, Hakebössan 3, Hillebarden 1, Kroksabeln 11, Kroksabeln 12, Snårskogen 4, Spjutet 1, Ackumulatorn 17
Ansvarsområden: Förvaltning