Hans Segerfeldt

Telefon: 042-490 46 60
Titel: Förvaltare
Arbetsområden: Helsingborg, Berga, Väla Södra / Väla Norra
Ansvarsområden: Förvaltning