Hoppa till innehåll

När den nya spårvägen mellan Lund central och Brunnshög står klar vintern 2020 får Ideon självklart en egen hållplats - Ideontorget. Precis intill den nya hållplatsen bygger vi Zenit - ett innovativt kontorshus och en mittpunkt för hela Ideon Science Park. Med fokus på människors välmående, hjärnkraft och entreprenörskap skapar Zenit som arbetsplats förutsättningar för bolag och verksamheter att växa och bli framgångsrika. Zenit blir ett nav i området som inbjuder till meningsfulla pauser och intressanta möten. Allt ljus på Zenit!

Allt ljus på Zenit.

Lysande innovationer.
Lysande utsikter.
Lysande nätverkande.
Lysande kompetensförsörjning.
Lysande investeringsmöjligheter.

Varför Wihlborgs?

Vi älskar Lund

Vi är måna om att Lund utvecklas på ett positivt sätt. Därför har vi ett nära samarbete med staden och andra viktiga aktörer i regionen. Vi är en del av utvecklingen av staden och tar ansvar för utvecklingen här, i alla delar där vi kan. Det är också viktigt för oss att vara med och skapa levande stadsmiljöer som fungerar för alla som bor, lever och arbetar här.

Marknadsledande i regionen

Lund, Helsingborg, Malmö och Köpenhamn. Öresundsregionen är vår marknad, det är här vi hör hemma. Vår storlek skapar möjligheter för dig att växa tillsammans med oss.

Känn dig trygg hos oss

När du hyr en fastighet eller lokal av oss på Wihlborgs är det viktigt för oss att du ska känna dig trygg i att vi förvaltar våra fastigheter och driver vår verksamhet på ett hållbart sätt.

Egna fastighetsvärdar

Att vi förvaltar våra egna fastigheter innebär att vi alltid finns nära dig. Det gör att vi kan vara snabba när saker händer eller nya behov uppstår. Varje hus har en egen fastighetsvärd, vilket gör att vi kontinuerligt kan föra en dialog med dig och vara lyhörda för uppkomna behov. Du är viktigt för oss.