Hoppa till innehåll

Året i sammandrag

För Wihlborgs var 2019 ett aktivt år. Det i sig är inget ovanligt. Vi har alltid månat om att vara en aktiv fastighetsägare och förvaltare. Men vi har aldrig gjort så stora köp och försäljningar av fastigheter som under 2019. Vi har aldrig investerat så mycket i projekt och vi har aldrig tecknat så många hyresavtal eller uppnått en så hög nettouthyrning.

Ladda ner som PDF här

Vårt förvaltningsresultat ökade med 26 procent, från 1,4 till 1,8 Mdkr och totalresultatet uppgick till 2,9 Mdkr, vilket motsvarade ett resultat per aktie om 19,02 kr. Hyresintäkterna uppgick vid årsskiftet till 3 Mdkr - en ökning med 11 procent. Vi bygger också för en hållbar framtid genom att fortsätta vara aktiva i vår roll som regionsbyggare och genom att sätta extra fokus på hållbara affärer framåt.

Viktiga händelser 2019

Kvartal 1

I januari påbörjas utvecklingen av Helsingborg C som bland annat innefattar ny fasad, nya entréer, ny restaurangdel, mer kontorsytor och ombyggt resecentrum. I Lund följer Wihlborgs upp 2018 års förvärv av Nya Vattentornet 3 med att köpa Nya Vattentornet 2 och 4 om totalt 49 000 m² för 1,26 miljarder kronor. Malmö stad tecknar ett tioårigt hyresavtal med Wihlborgs om 8 200 m² i Elefanten 40 i centrala Malmö för hälsa-, vård och omsorgsförvaltningen.

Kvartal 2

I Helsingborg köper Wihlborgs Hermes 10 och 16, även kallade Tretornfabriken, om totalt 51 000 m² för 1,25 miljarder kronor. Helsingborgs nya techhubb HETCH tecknar avtal om 1 900 m2 i Prisma i Oceanhamnen med inflyttning i slutet av 2020, men etablerar sin verksamhet i Svea 7 redan 2019. Wihlborgs beslutar att den svenska förvaltningen ska vara klimatneutral för helåret 2019. Sedan tidigare deltar vi i flera initiativ för minskad klimatpåverkan.

Kvartal 3

Wihlborgs tecknar avtal om att sälja Gängtappen 1 i Dockan till Länsförsäkringar Skånes fastighetsbolag Länshem Skåne för 720 Mkr. Kontorshuset Dungen (Gimle 1) i Hyllie tilldelas stadsbyggnadspriset i Malmö. Huset stod klart för inflyttning våren 2019 med Tullverket som största hyresgäst. Wihlborgs hyr ut hela Urnes 3 om totalt 4 600 m² på Svågertorp i Malmö till en offentlig hyresgäst.

Kvartal 4

Wihlborgs hamnar på tredje plats i stiftelsen Allbrights kartläggning av jämställdheten i svenska börsbolag och fastighetsbranschen benämns som första jämställda bransch. Wihlborgs certifieras som ett Great Place to Work i både Sverige och Danmark. Den svenska verksamheten har certifierats varje år sedan 2016. Wihlborgs andra projekt i Hyllie, kontorshuset Origo (Bure 2), står klart för inflyttning. Ingka Services AB hyr samtliga kontorsytor, totalt 6 800 m2.

Wihlborgs i korthet

Vår verksamhet

Wihlborgs är det ledande fastighetsbolaget i Öresundsregionen. Varje dag går 50 000 människor till jobbet i våra lokaler. I Malmö, Lund, Helsingborg och Köpenhamn möts människor i stadsrum skapade av oss. Och i styrelserum, föreningslokaler och samhällsforum är vi med när Öresundsregionen växer i en mylla av urban mångfald och hållbarhet. Det här är fastighetsbolaget Wihlborgs. Regionsbyggaren.

Vår affärsidé

Wihlborgs ska utveckla, äga och i egen regi förvalta kommersiella fastigheter, med fokus på väl fungerande delmarknader i Öresundsregionen.

Vår hållbarhet

Wihlborgs ska agera för en långsiktigt hållbar utveckling av företaget och regionen. Fokus ligger på hållbara fastigheter, ansvarsfulla affärer, attraktiv arbetsgivare och engagemang för region och samhälle.

Malmö

Malmö

Fastigheter: 119 st
Värde: 19 700 Mkr
Uthyrningsbar yta: 711 000 m2

Wihlborgs i Malmö
Lund

Lund

Fastigheter: 33 st
Värde: 7 800 Mkr
Uthyrningsbar yta: 268 000 m2

Wihlborgs i Lund
Helsingborg

Helsingborg

Fastigheter: 105 st
Värde: 10 100 Mkr
Uthyrningsbar yta: 604 000 m2

Wihlborgs i Helsingborg
Köpenhamn

Köpenhamn

Fastigheter: 55 st
Värde: 7 900 Mkr
Uthyrningsbar yta: 598 000 m2

Wihlborgs i Köpenhamn
Aktien

Aktien

Wihlborgs aktie är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Den största ägaren i Wihlborgs är Erik Paulsson med familj som äger 10 procent av aktierna. Vid utgången av 2019 ägde de tio största ägarna 33 procent av det totala antalet aktier och andelen utländska aktieägare var 40 procent.

Läs mer om Wihlborgsaktien

2019 färdigställde vi ett tiotal 10 projekt över 10 Mkr i våra fyra regioner. Bland de slutförda projekten i Malmö finns Gimle 1 (Dungen) på 9 000 kvm och Bure 2 (Origo) på 6 800 kvm i Hyllie Malmö, Kranen 2 på 10 700 kvm i Dockan Malmö och en ombyggnation av Elefanten 40 på 8 200 kvm. I Lund färdigställde vi Diabasen 1 på 3 000 kvm på Gastelyckan och Raffinaderiet 5 (Sockerbiten) på 1 900 kvm i centrum. I Helsingborg slutfördes ombyggnationen av 5 000 kvm i Polisen 5 och i Köpenhamn färdigställde vi projekt på Abildager 8-14 i Bröndby om 14 500 kvm och Mileparken 22 i Ballerup om 11 000 kvm.

Vill du komma i kontakt med oss?

Vi svarar gärna på dina frågor och funderingar.

Bild på Ulrika Hallengren

Ulrika Hallengren

VD
040-690 57 95
Skicka e-post
Bild på Arvid Liepe

Arvid Liepe

Ekonomi- och finanschef
040-690 57 31
Skicka e-post