Hoppa till innehåll

Wihlborgs års- & hållbarhetsredovisning 2020

Wihlborgs 2020 i sammandrag

Vi tänker långsiktigt och vår hållbara strategi gör att vi fortsätter att leverera. Även under 2020 hade vi en positiv nettouthyrning under alla fyra kvartalen. Hyresintäkterna ökade med 3 procent till 3 074 Mkr och driftsöverskottet ökade med 4 procent till 2 222 Mkr. Förvaltningsresultatet ökade med 3 procent till 1 830 Mkr och årets resultat uppgick till 2 222 Mkr, vilket motsvarar ett resultat per aktie om 14,46 kr. Framförallt har vi ökat soliditeten och minskat belåningsgraden och står därmed starkare finansiellt än någonsin tidigare.

I förändringar finner vi nya möjligheter till framgång. Vi har ökat vårt engagemang och tagit nya initiativ för att skaffa oss en ännu bättre position inför framtiden. Fortsatt fokus på vår kärnverksamhet och vår intjäningsförmåga kombinerat med nytänkande ger oss ett försprång för den tid som kommer

Viktiga händelser 2020

Kvartal 1

Den 1 januari 2020 förvärvas kontorsfastigheten Banemarksvej 50 i Brøndby, Danmark, om 19 500 kvm uthyrningsbar yta för en köpeskilling om 100 MDKK. I Slagthuset 1 i Nyhamnen, Malmö, tecknar vi två nya avtal. Coworkingföretaget Mindpark skriver avtal om 1 300 kvm och techbolaget Softhouse hyr 1 100 kvm. Vi ökar vårt hållbarhetsfokus genom ett nytt verksamhetsområde – Hållbara affärer – med representation i koncernledningen och Anna Nambord som chef.

Kvartal 2

Coronapandemins effekter börjar märkas för vissa hyresgäster och vi försöker gemensamt hitta hållbara lösningar. Wihlborgs bidrar till fortsatt utveckling genom att fortsätta investera i regionen, köpa och dela ut luncher m.m. Wihlborgs har fullt uthyrt i centrala Lund och påbörjar planeringen av ett projekt för att rusta upp och skapa 5 800 kvm moderna och miljöcertifierade kontor i Raffinaderiet 3. Region Skåne tecknar ett 15-årigt hyresavtal om 3 700 kvm i Kranen 2 i Dockan, Malmö, för Reproduktionsmedicinskt Center (RMC) och en logopedmottagning.

Kvartal 3

Kontorshuset Origo (Bure 2) i Hyllie, där Ingka Services är hyresgäst, vinner Gröna Lansen – Malmö stads pris för miljömässigt hållbart byggande. På Medeon Science Park i Malmö står en ny byggnad med 4 000 kvm nya kontorsytor klar. Galenica, som startade på Medeon 1999, blir största hyresgäst i huset. I Malmö säljer Wihlborgs 21 fastigheter i Arlöv, Bulltofta och hamnen om totalt 124 000 kvm med ett underliggande fastighetsvärde om 1,4 Mdkr.

Kvartal 4

I Fosie, Malmö, flyttar hyresgästen voestalpine Böhler weldCare AB in i en helt ny logistik- och produktionsanläggning på Stenåldern 7. Wihlborgs förbättrar resultatet i GRESB:s årliga utvärdering av hållbarhet i fastighetssektorns hållbarhetsprestanda och kommer på första plats i gruppen Northern Europe/Diversified/Listed. I december inleds inflyttningen i nybyggda kontorshuset Prisma i Oceanhamnen. Först på plats är techhubben Hetch, Assistansbolaget, KPMG och EY.

Wihlborgs i korthet

Vår verksamhet

Wihlborgs är det ledande fastighetsbolaget i Öresundsregionen. Över 50 000 människor har sin arbetsplats i våra lokaler. I Malmö, Lund, Helsingborg och Köpenhamn möts människor i stadsrum skapade av oss. Och i styrelserum, föreningslokaler och samhällsforum är vi med när Öresundsregionen växer i en mylla av urban mångfald och hållbarhet. Det här är fastighetsbolaget Wihlborgs. Regionsbyggaren.

Vår affärsidé

Wihlborgs ska utveckla, äga och i egen regi förvalta kommersiella fastigheter, med fokus på väl fungerande delmarknader i Öresundsregionen.

Vår hållbarhet

Wihlborgs ska agera för en långsiktigt hållbar utveckling av företaget och regionen. Vi har fokus på ansvarsfulla affärer, engagemang för region och samhälle, attraktivitet som arbetsgivare och hållbara fastigheter.

Malmö

Fastigheter: 99 st
Fastighetsvärde: 19 400 Mkr
Uthyrningsbar yta: 593 000 kvm

Wihlborgs i Malmö

Lund

Fastigheter: 33 st
Fastighetsvärde: 7 900 Mkr
Uthyrningsbar yta: 265 000 kvm

Wihlborgs i Lund

Helsingborg

Fastigheter: 105 st
Fastighetsvärde: 10 700 Mkr
Uthyrningsbar yta: 619 000 kvm

Wihlborgs i Helsingborg

Köpenhamn

Fastigheter: 57 st
Fastighetsvärde: 8 100 Mkr
Uthyrningsbar yta: 626 000 kvm

Wihlborgs i Köpenhamn

Kontoret kommer att fortsätta ha en viktig roll för företagskultur, innovation och utveckling

Ulrika Hallengren, vd på Wihlborgs Fastigheter
Ulrika Hallengren, vd på Wihlborgs Fastigheter
Läs mer om marknad & trender här

Aktien

Wihlborgs aktie är noterad på Nasdaq Stockholm och återfinns på Large Cap-listan i sektorn Real Estate. Wihlborgs börsintroducerades 2005 sedan bolaget avknoppats från Fabege. Sedan dess har en aktiesplit med villkor 2:1 genomförts tre gånger, varav den senaste genomfördes 2018. Vid vardera tillfället har en gammal aktie ersatts med två nya aktier.

Läs mer om Wihlborgsaktien här

Under 2020 investerades 1 231 Mkr i om-, till- och nybyggnader. Beslutade investeringar i pågående projekt uppgick 31 december 2020 till 2 227 Mkr, varav 916 Mkr var investerade vid årsskiftet. Under året har ett tiotal projekt med en investering över 10 Mkr slutförts. De största är nybyggnationen för Mildef på Musköten 20 i Helsingborg och en ny byggnad på Forskaren 1 (Medeon Science Park) i Malmö. Vid utgången av 2020 fanns 12 pågående projekt med en investeringsvolym över 10 Mkr vardera. Totalt pågår cirka 250 utvecklingsprojekt av varierande storlek och karaktär som drivs av vår projektorganisation bestående av våra cirka 15 projektledare och specialister inom fastighetsutveckling.

Vill du komma i kontakt med oss?

Vi svarar gärna på dina frågor och funderingar.

Bild på Ulrika Hallengren

Ulrika Hallengren

VD
040-690 57 95
Skicka e-post
Bild på Arvid Liepe

Arvid Liepe

Ekonomi- och finanschef
040-690 57 31
Skicka e-post