Traineeprogram - förvaltare

Ahmed och Erik 2 1920x1080.jpg

Med möjlighet att bidra till utveckling av verksamheten

Vi letar efter dig som har potential att bli en av våra nyckelpersoner på Wihlborgs och som redan från start vill vara med och bidra till att utveckla vår verksamhet. Vi vågar lova att det här året ger dig en unik inblick i hur fastighetsbranschen fungerar och att du kommer bygga ditt viktiga professionella nätverk, så väl internt som externt.

Rekryteringen av traineer påbörjas i mars och är klar i maj. Rekryteringsprocessen innehåller intervjuer, tester samt caseövning. Traineeperioden börjar sedan den 1 september och löper under 12 månader. Därefter finns en möjlighet till tillsvidareanställning i Malmö, Lund eller Helsingborg.

Som förvaltartrainee har du möjlighet att växa in i rollen

Som förvaltartrainee hos oss får du ett unikt år av praktiskt lärande där du successivt växer in i en förvaltarroll med eget ansvar för kunder, fastigheter och affärer.

Vi börjar med en introduktion kring hur vår affär, våra processer och vår kultur fungerar. Därefter kommer du, med handledning av erfarna och trevliga kollegor, få ansvar för att förvalta ett eget fastighetsbestånd i Malmöregionen. Efterhand som du växer in i rollen kommer du att ansvara för ekonomi, hyresavtal, uthyrning, hyresgästanpassningar, fastighetsteknik samt initiering av projekt inom ditt bestånd.