Hoppa till innehåll

Långsiktig hållbar tillväxt

Wihlborgs är en regionsbyggare och en relationsbyggare. När vi investerar och utvecklar vår verksamhet gör vi det med ett långsiktigt perspektiv. Det ger oss möjlighet att satsa hållbart och ta hänsyn till ekonomi, människa och miljö i alla våra beslut. Det innebär också att vi har en stabil grund att stå på för att hantera skiftningar i marknaden.

I vår strategi ligger ett fokus på långsiktigt hållbar tillväxt. ESG-områdets alla tre delar – miljömässig hållbarhet, social hållbarhet och bolagsstyrning – ska vara integrerat i vår affär och vår verksamhet. Men en hållbar utveckling skapas inte av ett enskilt företag eller en enskild organisation. Att arbeta tillsammans med andra och att vara nära våra kunder, som utgör stora delar av regionens näringsliv, har alltid varit en del av vårt arbetssätt. Det är i samverkan med andra – företag, städer, universitet, offentlig sektor och ideell sektor – som vi kan fortsätta utveckla Öresundsregionen.

Fördjupad hållbarhetsinformation

Wihlborgs hållbarhetsredovisar enligt Global Reporting Initiative (GRI Standards) nivå core. Vi har även beaktat EPRA Sustainability Best Practices Recommendations (sBPR) och riktlinjerna utgivna av Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD).

Vi rapporterar också årligen till FN:s Global Compact och Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB). Den fördjupade hållbarhetsinformationen finns på sidorna 130–148 i Wihlborgs årsredovisning 2020 med hållbarhetsdata, information om intressentdialog, väsentlighetsanalys, styrning och uppföljning samt rapportering enligt GRI, EPRA och TCFD.

 

GRI

Wihlborgs redovisar sedan 2011 sitt hållbarhetsarbete enligt GRI (Global Reporting Initiative) Standards, nivå Core, inklusive vissa sektorsspecifika indikatorer från tidigare GRI G4. Strukturen i den fördjupade hållbarhetsinformationen följer vårt eget hållbarhetsramverk samt GRI Standards. På sidorna 138–139 i årsredovisningen 2020 finns ett index som visar var GRI-upplysningarna redovisas.