Wihlborgs obligationslån

För att diversifiera koncernens finansiering har Wihlborgs emitterat obligationslån på den svenska obligationsmarknaden. All information som har publicerats i ärendet hittar du här.

All information som har publicerats i ärendet hittar du i de relaterade filerna som går att ladda ner i pdf-format.

Pressmeddelanden

Wihlborgs emitterar ett seniort icke-säkerställt obligationslån om 325 Mkr
Pressmeddelande 2018-03-07

Wihlborgs emitterar ett seniort icke-säkerställt obligationslån om 200 Mkr
Pressmeddelande 2017-06-14

Wihlborgs emitterar ett seniort icke-säkerställt obligationslån om 300 Mkr
Pressmeddelande 2017-03-21

Wihlborgs emitterar seniort icke-säkerställt obligationslån om 500 Mkr
Pressmeddelande 2015-04-14

Wihlborgs etablerar MTN-program
Pressmeddelande 2014-12-18

Wihlborgs emitterar ytterligare 485 Mkr på obligationsmarknaden.
Pressmeddelande 2014-04-25

Wihlborgs emitterar ett seniort garanterat obligationslån om 300 Mkr.
Pressmeddelande 2014-02-11

 

Nerladdningsbara filer

Slutliga villkor lån 105, tranch 3, 2018-08-17
Slutliga villkor lån 105, tranch 2, 2018-03-08
Slutliga villkor lån 105, tranch 1, 2018-03-05
Prospekt icke säkerställda Medium Term Notes 2018-01-12
Slutliga villkor lån 104, 2017-06-22
Slutliga villkor lån 103, 2017-03-27
Prospekt icke säkerställda Medium Term Notes 2017-01-13
Prospekt icke säkerställda Medium Term Notes 2016-01-13
Slutliga villkor lån 102, 2015-04-23
Prospekt icke säkerställda Medium Term Notes 2014-12-17
Noteringsdokument säkerställda obligationer 2014-02-18

 

Svensk FastighetsFinansiering

Wihlborgs finansierar sig även via Svensk FastighetsFinansiering som i sin tur emitterar obligationer på kapitalmarknaden. För ytterligare information se www.svenskfastighetsfinansiering.se

Bild på Arvid Liepe
Arvid Liepe Ekonomi- och finanschef Wihlborgs Malmö