Kalender

Här hittar du datum och tider för vår ekonomiska rapportering.

20 oktober 2016, 07.30
Delårsrapport jan-sep 2016

10 februari 2017, 07.30
Bokslutskommuniké jan-dec 2016

26 april 2017, 07.30
Delårsrapport jan-mar 2017