Valberedning

Årsstämman den 25 april 2019 beslutade att en ny valberedning ska utses senast sex månader före årsstämman 2020. Valberedningen ska bestå av ledamöter utsedda av de tre största aktieägarna baserat på ägandet per den 31 augusti 2019 samt en representant för de mindre aktieägarna. 

Aktieägare som vill kontakta valberedningen gör detta lämpligen med e-mail eller post till, valberedningen@wihlborgs.se respektive Wihlborgs Fastigheter AB, Valberedningen, Box 97, 201 20 Malmö.