Valberedning

Årsstämman den 27 april 2021 beslutade att utse en valberedning inför årsstämman 2022 bestående av Göran Hellström (Backahill AB), Elisabet Jamal Bergström (SEB Investment Management AB), Eva Gottfridsdotter-Nilsson (Länsförsäkringar Fondförvaltning) och Krister Eurén (de mindre aktieägarna).

Aktieägare som vill kontakta valberedningen gör detta lämpligen med e-mail eller post till, valberedningen@wihlborgs.se respektive Wihlborgs Fastigheter AB, Valberedningen, Box 97, 201 20 Malmö.

Principer för hur ledamöter i valberedningen skall utses (pdf)