Hoppa till innehåll

Etiska riktlinjer

Wihlborgs eftersträvar en långsiktig hållbar tillväxt genom att äga, förvalta och utveckla kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Vi tar ansvar för vår påverkan på miljö och människor i vår egen verksamhet och i värdekedjan.

Affärsetik Miljö och politik Mänskliga rättigheter Uppföljning och rapportering Affärsetik Miljö och politik Mänskliga rättigheter Uppföljning och rapportering
Wihlborgs relationer med kunder, leverantörer och andra intressenter.
Wihlborgs tar ansvar för vår påverkan på miljö och människor i vår egen verksamhet.
Wihlborgs eftersträvar en långsiktig hållbar tillväxt .

Wihlborgs etiska riktlinjer är ett av bolagets mest grundläggande styrdokument. Riktlinjerna tydliggör viktiga principer för ett hållbart företagande baserat på FN:s Global Compact och gäller för alla medarbetare och styrelseledamöter i Wihlborgs.

Våra etiska riktlinjer

Här kan du ladda ner riktlinjerna i tryckt format.

Ladda ner PDF

Uppförandekod

I första hand samarbetar vi med leverantörer som delar våra värderingar.

Mer om vår uppförandekod här

Vad innebär god affärsetik för oss?

Våra relationer och vårt arbetssätt präglas av våra värderingar: kunskap, ärlighet, handlingskraft och gemenskap. Att låta våra värderingar styra våra handlingar ger mycket bättre effekt än om vi vore helt styrda av regler

Wihlborgs affärsetik i PDF-format