Hoppa till innehåll

Etiska riktlinjer

Wihlborgs affärsidé fastställer att vi ska fokusera på väl fungerande delmarknader i Öresundsregionen, där vi äger, förvaltar i egen regi och utvecklar kommersiella fastigheter.

Vårt övergripande mål anger att vi ska ha en affärsmodell för tillväxt och vara ett av de ledande och mest lönsamma fastighetsbolagen på Stockholmsbörsen. Vi har också identifierat olika värderingar som ska ligga till grund för bolagets agerande inför medarbetare, kunder, leverantörer och andra intressenter.

Riktlinjerna gäller för alla medarbetare och styrelseledamöter i Wihlborgs samt våra leverantörer och entreprenörer. Wihlborgs medarbetare ska ta ett personligt ansvar för sina handlingar. Wihlborgs ska arbeta inom de lagar och internationella konventioner som finns. Det innebär att Wihlborgs ska följa gällande regler inom konkurrens-, miljö- och arbetsmarknadslagstiftningen eller andra krav/bestämmelser som satts upp för Wihlborgs.

Vad innebär god affärsetik för oss?

Våra relationer och vårt arbetssätt präglas av våra värderingar: kunskap, ärlighet, handlingskraft och gemenskap. Att låta våra värderingar styra våra handlingar ger mycket bättre effekt än om vi vore helt styrda av regler

Wihlborgs affärsetik i PDF-format