Hoppa till innehåll

Ersättningsprinciper

Följande principer för ersättning och anställningsvillkor för bolagsledningen beslutades vid årsstämman 2020.

Affärsstrategi och beredning Ersättningar och förmåner Uppsägning och anställningsvillkor Särskilda fall och betydande förändringar Affärsstrategi och beredning Ersättningar och förmåner Uppsägning och anställningsvillkor Särskilda fall och betydande förändringar

Bakgrund

Enligt aktiebolagslagen och koden för bolagsstyrning ska bolagsstämman besluta om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare. I Wihlborgs är det för närvarande endast verkställande direktören som är ledande befattningshavare i lagens mening. Koncernledningen består i övrigt av, ekonomi- och finanschefen, kommunikations- och marknadschefen, chefen för hållbara affärer, chefen för projekt och utveckling samt regionchef Malmö, regionchef Lund och regionchef Helsingborg.