Utdelningspolicy

Wihlborgs utdelningspolicy är baserad på att dels överföra del av det resultat som Bolagets fastighets­förvaltning genererar, dels överföra realiserade förädlingsvärden:

  • Utdelningen skall utgöra 50 procent av resultatet från löpande förvaltning (Resultat före skatt, exklusive realiserade och orealiserade värdeförändringar, belastat med 22,0 procent schablonskatt).
  • Härutöver skall 50 procent av realiserat resultat från fastighets­försäljningar delas ut (Skillnaden mellan försäljningspris och totalt investerat kapital belastat med 22,0 procent schablonskatt).