Aktieinformation

Här har vi samlat allmän aktieinformation kring utdelning och namnbyte.

Definitioner:
Wihlborgs – Wihlborgs Fastigheter AB, tidigare Wihlborgs Syd AB
Fabege – Fabege AB, tidigare Wihlborgs Fastigheter AB.

Wihlborgs börsnoterades måndagen 23 maj 2005 på Stockholmsbörsens O-lista.
Fabege noterades från och med den 13 maj under sitt nya namn Fabege AB på O-listan ”Attract 40”. (Det vill säga till och med den 12 maj under namnet Wihlborgs Fastigheter.)

Fabeges aktiekurs inkluderade kontantutdelning och rätt till utdelning av Wihlborgs aktier till och med den 9 maj 2005. Från och med den 10 maj noterades Fabege exklusive kontantutdelning och rätt till utdelning av Wihlborgs aktier.

Efter 2005 har Wihlborgs genomfört tre aktiesplitar med villkor 2:1, varvid en gammal aktie ersatts med två aktier. Aktiesplitarna har ägt rum 23 maj 2006, 23 maj 2011 och 23 maj 2018.

Aktiekursen i Wihlborgs Fastigheter AB finns redovisad under Large Cap Stockholm, sektorn Real Estate.

Sedan december 2012 ingår Wihlborgs i OMXGES Sustainability Sweden Index (OMXSUSTAINSE).