Aktiegraf

Wihlborgsaktien är noterad på NASDAQ Stockholm och återfinns på Large Cap-listan, sektorn Real Estate. Wihlborgs börsintroducerades 2005 sedan bolaget avknoppats från Fabege AB. Två gånger, år 2006 och 2011, har det genomförts en aktiesplit 2:1 då en gammal aktie har ersatts med två nya aktier. Antalet aktier uppgår till 76 856 728.