Aktien

Wihlborgsaktien är noterad på Nasdaq Stockholm och återfinns sedan januari 2016 på Large Cap-listan i sektorn Real Estate. Wihlborgs börsintroducerades 2005 sedan bolaget avknoppats från börsbolaget Fabege.

Kortnamn WIHL
Noterad sedan 2005
Marknadsplats NASDAQ Stockholm
Lista Large Cap
Sektor Real Estate
Handelspost 1 aktie

 

Största aktieägarna 
per den 30 juni 2021
Antal aktier, tusental Andel, %
Erik Paulsson m familj, privat och via bolag  16 938 11,0
SEB Investment Management 10 987 7,1
Länsförsäkringar fondförvaltning 7 081 4,6
Swedbank Robur fonder 5 166 3,4
Handelsbanken fonder 4 842 3,2
Norges Bank 3 208 2,1
Familjen Qviberg 2 610

1,7

Livförsäkringsbolaget Skandia 2 015 1,3
AMF fonder 1 650 1,1
Tibia Konsult AB 1 513 1,0
Övriga aktieägare reg. i Sverige  43 280 28,1
Övriga aktieägare reg. utomlands 54 423 35,4
Totalt antal utestående aktier 153 713 100