Aktien

Wihlborgsaktien är noterad på Nasdaq Stockholm och återfinns sedan januari 2016 på Large Cap-listan i sektorn Real Estate. Wihlborgs börsintroducerades 2005 sedan bolaget avknoppats från börsbolaget Fabege.

Kortnamn WIHL
Noterad sedan 2005
Marknadsplats NASDAQ Stockholm
Lista Large Cap
Sektor Real Estate
Handelspost 1 aktie

 

Största aktieägarna 
per den 30 september 2017
Antal aktier, tusental Andel, %
Erik Paulsson m familj, privat och via bolag  7 884 10,3
SEB fonder 4 108 5,3
Länsförsäkringar fonder  3 245 4,2
Familjen Qviberg  2 162 2,8
SHB fonder   2 155 2,8
Norges Bank 1 965 2,6
Nordea fonder  1 054 1,4
Tibia Konsult AB 813 1,1
Odin Ejendom 749 1
DnB - Carlson fonder 715 0,9
Övriga aktieägare reg i Sverige  23 317 30,3
Övriga aktieägare reg utomlands 28 690 37,3
Totalt antal utestående aktier 76 857 100