Aktien

Wihlborgsaktien är noterad på Nasdaq Stockholm och återfinns sedan januari 2016 på Large Cap-listan i sektorn Real Estate. Wihlborgs börsintroducerades 2005 sedan bolaget avknoppats från börsbolaget Fabege.

Kortnamn WIHL
Noterad sedan 2005
Marknadsplats NASDAQ Stockholm
Lista Large Cap
Sektor Real Estate
Handelspost 1 aktie

 

Största aktieägarna 
per den 31 mars 2019
Antal aktier, tusental Andel, %
Erik Paulsson m familj, privat och via bolag  15 766 10,3
SEB fonder 10 853 7,1
Länsförsäkringar fonder  4 755 3,1
Familjen Qviberg 4 277 2,8
Norges Bank  3 850 2,5
Handelsbanken fonder 3 639 2,3
Tibia Konsult AB 1 625

1,1

Fam. Eklund, privat och via bolag 1 562 1,0
Swedbank Robur fonder 1 492 1,0
Öhman fonder 1 402 0,9
Övriga aktieägare reg i Sverige  43 503 28,3
Övriga aktieägare reg utomlands 60 989 39,6
Totalt antal utestående aktier 153 713 100