Aktien

Wihlborgsaktien är noterad på Nasdaq Stockholm och återfinns sedan januari 2016 på Large Cap-listan i sektorn Real Estate. Wihlborgs börsintroducerades 2005 sedan bolaget avknoppats från börsbolaget Fabege.

Kortnamn WIHL
Noterad sedan 2005
Marknadsplats NASDAQ Stockholm
Lista Large Cap
Sektor Real Estate
Handelspost 1 aktie

 

Största aktieägarna 
per den 31 december 2017
Antal aktier, tusental Andel, %
Erik Paulsson m familj, privat och via bolag  7 884 10,3
SEB fonder 4 229 5,5
Länsförsäkringar fonder  2 686 3,5
SHB fonder  2 548 3,3
Familjen Qviberg  2 162 2,8
Norges Bank 2 000 2,6
Nordea fonder  1 077 1,4
Tibia Konsult AB 813 1,1
Odin Ejendom 755 1,0
DnB - Carlson fonder 738 1,0
Övriga aktieägare reg i Sverige  22 811 29,6
Övriga aktieägare reg utomlands 29 154 37,9
Totalt antal utestående aktier 76 857 100