Aktien

Wihlborgsaktien är noterad på Nasdaq Stockholm och återfinns sedan januari 2016 på Large Cap-listan i sektorn Real Estate. Wihlborgs börsintroducerades 2005 sedan bolaget avknoppats från börsbolaget Fabege.

Kortnamn WIHL
Noterad sedan 2005
Marknadsplats NASDAQ Stockholm
Lista Large Cap
Sektor Real Estate
Handelspost 1 aktie

 

Största aktieägarna 
per den 30 juni 2019
Antal aktier, tusental Andel, %
Erik Paulsson m familj, privat och via bolag  15 766 10,3
SEB fonder 11 390 7,4
Länsförsäkringar fonder  6 764 4,4
Familjen Qviberg 4 062 2,6
Norges Bank  3 852 2,5
Handelsbanken fonder 2 454 1,6
Swedbank Robur fonder 1 724

1,1

Tibia Konsult 1 625 1,1
Familjen Eklund, privat och via bolag 1 552 1,0
Öhman fonder 1 447 0,9
Övriga aktieägare reg i Sverige  45 156 29,4
Övriga aktieägare reg utomlands 57 922 37,7
Totalt antal utestående aktier 153 713 100