Aktien

Wihlborgsaktien är noterad på Nasdaq Stockholm och återfinns sedan januari 2016 på Large Cap-listan i sektorn Real Estate. Wihlborgs börsintroducerades 2005 sedan bolaget avknoppats från börsbolaget Fabege.

Kortnamn WIHL
Noterad sedan 2005
Marknadsplats NASDAQ Stockholm
Lista Large Cap
Sektor Real Estate
Handelspost 1 aktie

 

Största aktieägarna 
per den 31 mars 2018
Antal aktier, tusental Andel, %
Erik Paulsson m familj, privat och via bolag  7 883 10,3
SEB fonder 4 242 5,5
Länsförsäkringar fonder  2 607 3,4
SHB fonder  2 508 3,3
Familjen Qviberg  2 162 2,8
Norges Bank 1 933 2,5
Nordea fonder  968 1,3
Tibia Konsult AB 813 1,1
DnB - Carlson fonder 741 1,0
Odin Ejendom 690 0,9
Övriga aktieägare reg i Sverige  22 396 29,1
Övriga aktieägare reg utomlands 29 915 38,9
Totalt antal utestående aktier 76 857 100