Aktien

Wihlborgsaktien är noterad på Nasdaq Stockholm och återfinns sedan januari 2016 på Large Cap-listan i sektorn Real Estate. Wihlborgs börsintroducerades 2005 sedan bolaget avknoppats från börsbolaget Fabege.

Kortnamn WIHL
Noterad sedan 2005
Marknadsplats NASDAQ Stockholm
Lista Large Cap
Sektor Real Estate
Handelspost 1 aktie

 

Största aktieägarna 
per den 30 september 2018
Antal aktier, tusental Andel, %
Erik Paulsson m familj, privat och via bolag  15 766 10,3
SEB fonder 8 278 5,4
Länsförsäkringar fonder  4 644 3,0
Familjen Qviberg 4 323 2,8
Norges Bank  4 000 2,6
SHB fonder  3 649 2,4
Tibia Konsult AB 1 625

1,1

Öhman fonder 1 601 1,0
Nordea fonder 1 405 0,9
Skandia fonder 1 331 0,9
Övriga aktieägare reg i Sverige  43 377 28,2
Övriga aktieägare reg utomlands 63 714 41,4
Totalt antal utestående aktier 153 713 100