Aktien

Wihlborgsaktien är noterad på Nasdaq Stockholm och återfinns sedan januari 2016 på Large Cap-listan i sektorn Real Estate. Wihlborgs börsintroducerades 2005 sedan bolaget avknoppats från börsbolaget Fabege.

Kortnamn WIHL
Noterad sedan 2005
Marknadsplats NASDAQ Stockholm
Lista Large Cap
Sektor Real Estate
Handelspost 1 aktie

 

Största aktieägarna 
per den 30 september 2019
Antal aktier, tusental Andel, %
Erik Paulsson m familj, privat och via bolag  15 766 10,3
SEB fonder 10 295 6,7
Länsförsäkringar fonder 6 987 4,5
Familjen Qviberg 4 062 2,6
Norges Bank  4 045 2,6
Handelsbanken fonder 2 291 1,5
Swedbank Robur fonder 1 824

1,2

Tibia Konsult 1 625 1,1
ODIN fonder 1 576 1,0
Fjärde AP-fonden 1 562 1,0
Övriga aktieägare reg i Sverige  47 199 30,7
Övriga aktieägare reg utomlands 56 480 36,8
Totalt antal utestående aktier 153 713 100