Kalender

Här hittar du datum och tider för vår ekonomiska rapportering.

24 oktober 2019 07.30
Delårsrapport januari-september

11 februari 2020 07.30
Bokslutskommuniké jan-dec

28 april 2020 07.30
Delårsrapport jan-mar

28 april 2020 
Årsstämma