Kalender

Här hittar du datum och tider för vår ekonomiska rapportering.

23 oktober 2018 07.30

Delårsrapport januari-september

12 februari 2019 07.30

Bokslutskommuniké 2018

April 2019

Årsredovisning 2018

25 april 2019 07.30

Delårsrapport januari-mars

8 juli 2019 07.30

Delårsrapport januari-juni