Kalender

Här hittar du datum och tider för vår ekonomiska rapportering.

11 februari 07.30
Bokslutskommuniké jan-dec 2019

April 
Årsredovisning 2019

28 april 07.30
Delårsrapport jan-mar 2020

28 april 16:00
Årsstämma

6 juli 07.30
Delårsrapport jan-jun 2020