Kalender

Här hittar du datum och tider för vår ekonomiska rapportering.

9 juli 2018 07.30

Delårsrapport januari-juni

23 oktober 2018 07.30

Delårsrapport januari-september

12 februari 2019 07.30

Bokslutskommuniké 2018

25 april 2019 07.30

Delårsrapport januari-mars