Kalender

Här hittar du datum och tider för vår ekonomiska rapportering.

22 oktober 2021 07.30
Delårsrapport jan-sep 2021

15 februari 2022
Bokslutskommuniké 2021

26 april 2022
Delårsrapport jan-mars 2022

26 april 2022
Årsstämma 2021